Skip to main content
The job Ingeniør, arkitekt eller konstruktør til Ejendomscenteret has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du stå i spidsen for spændende opgaver i en ambitiøs kommune? Gladsaxe Kommune søger en ingeniør, arkitekt eller konstruktør med bred byggeteknisk baggrund og mindst 5 års relevant erfaring til at varetage opgaver inden for bygningsvedligehold og projektledelse af ombygningsprojekter i varierende størrelse og kompleksitet.

I Ejendomscenteret er vi 35 medarbejdere opdelt i 3 bygningsteams og et tværgående team. De tre bygningsteams har ansvaret for hver sin del af kommunens ejendomme. Disse teams er bemandet med arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører. Opgaverne er mangeartede: nybyggeri, ombygninger, planlagt vedligehold, energiforbedringer og anlæg af udearealer.

Vi tilbyder
Du kan forvente at blive en del af et engageret, arbejdsomt og samtidig hyggeligt team. Du får dygtige kolleger med en forskelligartet faglig baggrund, som kan give god faglig sparring og som gerne deler viden og erfaring med dig.

Vi har mange opgaver og mange midler at forvalte, og derfor kan du forvente, at du kan udvikle dig i jobbet uanset, hvor erfaren du allerede er. Teamstrukturen i Ejendomscentret er etableret for nyligt, så du får god mulighed for at præge måden, vi arbejder på.

Du kan forvente en coachende teamleder, der lægger vægt på løbende dialog og sparring, og som følger op på aftaler og skaber afklaring hos vores samarbejdspartnere.

Vi tilbyder kort sagt et spændende og udfordrende job i en uformel organisation, hvor vi lægger vægt på den enkelte medarbejders udvikling og trivsel. Som ansat i Gladsaxe Kommune er der mulighed for at benytte en række medarbejdertilbud inden for idræt og sundhed.

Din baggrund
Vi lægger vægt på, at du har kompetencer og erfaring inden for følgende områder:

  • Langsigtet vedligeholdelsesplanlægning af en portefølje af ejendomme, baseret på systematisk bygningssyn
  • Rollen som projektleder for en offentlig bygherre
  • Byggeledelse og tilsyn, herunder varetagelsen af bygherreansvaret for sikkerhedskoordinering på byggepladsen
  • Blik for gode arkitektoniske løsninger og en velfungerende drift af bygningerne
  • Sikre fremdrift i projekter via grundige tidsplaner og tæt opfølgning
  • Projektøkonomi, herunder udarbejdelse af overslag og totaløkonomiske betragtninger
  • Bæredygtigt byggeri
  • Styring af entreprenører og rådgivere, herunder indgåelse og opfølgning på kontrakter
  • Kommunikation og samarbejde med mange forskellige brugere, teknisk personale samt andre interessenter
  • Gerne særlig faglig indsigt i fx el- eller afløbsinstallationer

Lidt om os
Ejendomscenteret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.
Ejendomscenteret yder – som en del af Center for Økonomi – bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række byggeprojekter. Herudover er centeret ansvarlig for den periodiske vedligeholdelse, energioptimeringen og en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Gladsaxe Kommune er ambitiøs – også med sine ejendomme. Kommunen ønsker gode rammer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer. Byrådet har derfor afsat betydelige midler til en række nye større projekter. Samtidig afsættes der hvert år puljer til nye læringsmiljøer, til funktionsændringer, til energioptimeringstiltag, til vedligeholdelse og meget mere i de eksisterende 386.000 m2, hvoraf mange er af god kvalitet og tidstypiske med arkitektonisk værdi.

Til planlægning og styring af den planlagte vedligehold og økonomistyringen anvender vi IT-systemet DBD-Drift & Vedligehold fra Digital Bygnings Data.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en stilling på fuld tid. Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Stillingen er med ansættelse fra den 1. juni 2019.

Har du spørgsmål
er du meget velkommen til at kontakte teamleder Henrick Villemoes Poulsen på telefon 3957 5986 eller hepoul@gladsaxe.dk.

Du kan få flere informationer om Gladsaxe kommune på kommunens hjemmeside.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest tirsdag 23. april kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler 25. og 26. april 2019.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.