Skip to main content
The job Informationssikkerhedskonsulent has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Informationssikkerhedskonsulent til Rigsarkivet 

Vil du være med til at styrke informationssikkerhedsarbejdet i Rigsarkivet?  

Rigsarkivet er Danmarks fælles hukommelse. Vi indsamler, bevarer og formidler mere end 800 års dokumentation om samfundet både i digital og analog form. I Europa er vi blandt de førende inden for digital samfundsdokumentation. Den plads vil vi bevare og sætter nu endnu mere fokus på at bringe vores fælles digitale hukommelse i spil. 
 
I Rigsarkivet har vi store ambitioner. Vi er ved at lægge sidste hånd på vores nye strategi, som bl.a. sætter fokus på at få Rigsarkivets meget store datamængder til at skabe endnu mere værdi for borgere, forskere, virksomheder og offentlige myndigheder. Det skal ske i tæt dialog og samarbejde med vores brugere, således at Rigsarkivet i endnu højere grad bliver en del af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. 
 
Vi søger derfor en informationssikkerhedskonsulent til Rigsarkivet, der skal medvirke til at løse en bred vifte af opgaver med relation til informations- og it-sikkerhed. Målsætningen er, at Rigsarkivet sikkert kan modtage, håndtere, bevare og stille de enorme mængder data, som Rigsarkivet rummer, til rådighed for forskning, myndigheder og andre brugere på en fleksibel og serviceorienteret måde. 
 
Opgaver 
Med direkte reference til vicedirektøren for Administration og Økonomi vil du skulle medvirke til at løse en bred vifte af opgaver med relation til informations- og it-sikkerhed. Målsætningen er, at Rigsarkivet også fremadrettet sikkert skal kunne modtage, håndtere, behandle, bevare og så vidt muligt stille de enorme mængder data, som Rigsarkivet rummer, til rådighed for forskning, myndigheder og andre brugere på en fleksibel og serviceorienteret måde.

Dette indbefatter bl.a.:  

 • Rådgivning af direktion, systemejere og it-udvikling om it-sikkerhed 
 • Arbejde med ISO 27001-compliance 
 • Monitorering af efterlevelse af de relevante informationssikkerhedskrav 
 • Etablering og styring af Rigsarkivets risikostyringsprocesser 
 • Løbende rapportering af organisationens risikoniveau til ledelsen 
 • Ledelse og kvalitetssikring af informationssikkerhedsforbedringsprojekter 
 • Fungere som it-sikkerhedsofficer for Rigsarkivets arbejde med klassificerede data  

Kvalifikationer 
Vi forventer, at du har en sikkerhedsfaglig baggrund som CISM, CISSP, CISA, CRISC, ESL eller tilsvarende, med en forståelse af de tekniske it-sikkerhedsmæssige udfordringer i et it-miljø med høje krav til tilgængelighed, integritet og fortrolighed.

Yderligere ønsker til kvalifikationer er: 
 

 • Relevant uddannelse og erfaring 
 • Kompetence til at lede Rigsarkivets informationssikkerhedsarbejde 
 • Relevante certificeringer eller efteruddannelse inden for it-sikkerhedsledelse, sikkerhedsstandarder, databeskyttelse, projekt- eller procesledelse samt teknisk it-sikkerhed 
 • Indgående kendskab til og arbejdsmæssig erfaring med ISO 27001  
 • Erfaring med it-sikkerhedsarbejde på strategisk niveau, herunder udvikling af cybersikkerhed 
 • Erfaring med processtyring af sikkerhedskrav i softwareudvikling 
 • Erfaring med databeskyttelsesarbejde efter databeskyttelsesforordningen og -loven 
 • Erfaring med styring af leverandørers it-sikkerhedsleverancer 
 • Erfaring med it-revision 
 • Stærke kommunikationsevner til opbygning af en faglig og konstruktiv dialog med resten af organisationen  

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under ansættelsen. 
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen ønskes besat den 1. april 2019 eller snarest derefter. 
 
Stillingen vil blive aflønnet i henhold til relevant overenskomst, idet vi forestiller os en stilling på special- eller chefkonsulentniveau med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af kvalifikationer. 
 
Rigsarkivet tilbyder et spændende, afvekslende og indholdsrigt job, hvor du aktivt bidrager til at sikre og formidle vigtig samfundsdokumentation og kilderne til Danmarks historie. 
 
Vi lægger vægt på at have et godt arbejdsmiljø, både fysisk og socialt, og på at familie- og arbejdsliv skal kunne fungere godt sammen. 
 
Arbejdsstedet er Rigsarkivet, København. 
 
Ansøgning 
Du kan søge stillingen via "Ansøg"  under ’Om Os’ og derefter ’Job hos Rigsarkivet’. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ’Søg stillingen’ nederst på siden. 
 
Ansøgningen skal indeholde fuldstændigt curriculum vitae og dokumentation for uddannelse og relevante faglige kvalifikationer. Ansøgning med bilag skal være fremme senest den 1. marts 2019. 
 
Vi forventer at holde samtaler i uge 10 og 11. 
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås hos vicedirektør Karl Hansen på tlf.:  4171 7324, kcph@sa.dk eller chefkonsulent Christian Stig Hermansen på tlf.:  4171 7371, csh@sa.dk  
 
Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.sa.dk.  
 
Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder