The job Grundvandsspecialist til vandplanlægning has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år er moderniseringen af kildepladser, ledningsnet og vandværker, hvor vi samtidig etablerer vandbehandling til blødgøring af vandet. Vi øger indsatsen for at overvåge og beskytte grundvandet, vi renoverer råvandsnet og boringer og vi bygger nye vandværker, så vandforsyningen mange år frem kan levere friskt og sundt drikkevand til en million mennesker i hovedstadsområdet.

Det kræver en massiv indsats at gennemføre moderniseringen fra planlægning til drift, og du bliver en del af dette store projekt. Vi søger flere dygtige og engagerede medarbejdere, som skal være med til at løfte de spændende opgaver sammen med en række meget kvalificerede kollegaer.

"Vi skal passe godt på grundvandet og sikre os, at indvindingen er bæredygtig. Her er gode data helt afgørende. Sikring, systematisering og udvikling af data om grundvand og vandforsyning sker i tæt samarbejde med dygtige kolleger på tværs af hele området. Det er super motiverende, når vi sammen – på tværs af fagområder og kompetencer – bidrager til at løfte opgaven i fælleskab og samtidigt sikrer valide data. En indsats, der virkelig gør en forskel for både os selv, vores samarbejdspartnere og vores fælles grundvand og miljø – både i den daglige drift og i anlægs- og udviklingsprojekter" Gustav Skak Schøller, specialist, Team Vandressourcer.

Som vores nye grundvandsspecialist i Team Vandressourcer skal du blandt andet gennemføre analyser af grundvandsressourcens kvalitet og mængde, bidrage til styring af indvindingen og have ansvar for vores pejledata. Du skal bidrage til at udarbejde planer for indkøring af driften af de renoverede kildepladser og test for kildepladserne inklusive datatolkning og afrapportering. Du skal bidrage til sikring af valide data, bl.a. til brug i afrapportering til myndigheder, til interne analyser i både plan-, drift- og projektafdelingen, samt til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. 

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:

  • Vurdere grundvandsressourcen i forhold til bæredygtig indvinding fra kildepladser.
  • Planlægge, gennemføre og afrapportere undersøgelser og test af kildepladser.
  • Håndtere data, særligt pejledata og herunder opbygge procedurer for kvalitetssikring
  • Bidrage til styring af indvinding på kildepladser.
  • Samarbejde med øvrige teams og afdelinger i HOFOR om data, indvinding og grundvandsforhold.

Du bliver en del af Team Vandressourcer, der sammen med Team Vandforsyning er en del af Vandplanlægningssektionen. I sektionen løser vi et bredt spektrum af opgaver indenfor f.eks.  grundvandsbeskyttelse, myndighedsansøgninger, fornyelse af råvandsnettet, planlægning af forsyningsstrukturen og modeller for ledningsnettet. Generelt har vi i sektionen ansvar for at sikre et langsigtet og helhedsorienteret perspektiv på vandforsyningen. Alt efter viden og kompetencer vil du også få mulighed for at bidrage til udviklingsopgaver i sektionen.

I sektionen får du ud over Gustav, 29 andre kolleger, som repræsenterer et godt miks af nyuddannede og erfarne med forskellige uddannelser, kompetencer og baggrunde. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø med et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til smil i hverdagen og udvikling af den enkelte medarbejder.

Du kan læse mere om HOFOR og vores vision om at skabe bæredygtige byer på hofor.dk/baeredygtige-byer.

Erfaring med grundvandsdata og vandforsyning

Vi forventer, at du har en relevant videregående uddannelse som f.eks. ingeniør eller hydrogeolog. Du har viden om grundvandsdata, risikovurdering, kemi, geologi og hydrogeologi, gerne med erfaring fra vandforsyning, rådgiver eller offentlig myndighed.

Vi forventer ligeledes, at du har erfaring med at håndtere store datamængder, fortolke og præsentere data på en enkel og overskuelig måde. Det er en fordel, at du er fortrolig med Excel og har basalt kendskab til databaser.

Dagligdagen byder ofte på nye og uforudsete opgaver. Derfor er det vigtigt, at du trives med mange, sideløbende opgaver, og du har flair for struktur, planlægning og prioritering. Du bliver del af en stor organisation, hvor der er brug for dine evner for dialog og lyst til at skabe resultater gennem samarbejde.

Det er desuden et krav, at du har gyldigt kørekort til personbil, kategori B.

Klar til at ansøge?

Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder, Hanne Møller Jensen på telefon 2795 4673.

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2020.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 22.juni og den 25. juni.

Forventet ansættelse pr. 1. september 2020.

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.