Skip to main content
The job GDPR consultant has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Har du styr på GDPR? Og er du ivrig efter at dele din viden? Og kan du forankre principperne gennem rådgivning og dialog? Så er det måske dig, vi søger. 

Vil du have et specialistjob med ansvar og indflydelse? 
Du bliver en del af BEC Security & Compliance. Vi er ansvarlige for it-sikkerhed og compliance for BEC, vores leverandører og ikke mindst de services, vi leverer til vores kunder. Derudover har vi ansvaret for at understøtte implementering af GDPR i organisationen og derved sikre BEC’s og vores kunder compliance inden for området. Som GDPR consultant skal du sammen med vores dygtige DPO fortolke, kravstille til og rådgive om GDPR i vores organisation. I BEC har vi i vid udstrækning decentralt aftaleejerskab og systemansvar, så du får succes i jobbet ved at drive den decentrale organisatoriske forankring for at skabe forståelse og implementere GDPR. 

Du skal arbejde med: 

  • Kravstilling og rådgivning om GDPR sammen med DPO, Security & Compliance og Legal, Contracts & Vendors 
  • Indsamling, behandling og præsentation af ledelsesrapportering inden for GDPR 
  • Forsat udvikling af vores politikker og retningslinjer for persondata og IT-området bredt, herunder udvikling, drift og forvaltning 
  • Opfølgning på sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med persondata 
  • Medvirken ved håndtering af GDPR-hændelser 
  • Sparring med organisationen og kunderne om relevante processer og regler 
  • Medvirken ved myndighedsinspektioner og –tilsyn i BEC på persondataområdet 

Hvem er du? 
Du har en relevant akademisk uddannelse inden for fx IT-sikkerhed, IT, jura, audit eller business administration. Vi forestiller os, at du har praktisk erfaring fra arbejde med IT, GDPR, compliance, risikostyring, revision eller anden tilsvarende stilling, gerne fra finanssektoren, konsulenthuse eller offentlig myndighed.  

Vi forventer, at du har erfaring med at deltage i compliancerelaterede projekter, og gennemføre kontrol og opfølgning af systemer og procedurer samt vejlede projektledere, system- og dataejere i forhold til lovgivning og compliancekrav. Det er en fordel, hvis du også har erfaring med IT-sikkerhed eller IT-revision samt er certificeret inden for GDPR, IT-sikkerhed og/eller IT-audit. Yderligere forventer vi, at du har erfaring med samspillet mellem forretningskrav og it. Du har stor nysgerrighed for nye systemer, leverancemodeller, og hvordan disse kan anvendes compliancemæssigt forsvarligt i den rette forretningsmæssige kontekst.  

Som person motiveres du af et fagligt stolt arbejdsmiljø, hvor rådgivning, dialog og sparring om sikkerhed og compliance er ambitiøs og samarbejdsorienteret. Du har fokus på principper, og har et stort drive for pragmatisk at forankre dem organisatorisk igennem tillid, pålidelighed og humor. Det er naturligt for dig at opbygge gode relationer med mennesker, hvis faglige spidskompetencer typisk er anderledes end dine egne, og du kommunikerer klart og direkte på alle niveauer i organisationen.  

En særlig arbejdsplads 
Du bliver en del af et sammentømret team på ni specialister i en dynamisk organisation. Stemningen er præget af godt humør og sparring på tværs. Vi har et godt samarbejde med hele vores organisation, vores leverandører og ikke mindst vores kunder. Omgangstonen er uformel, og du kommer til at arbejde blandt professionelle og kvalitetsbevidste kolleger. Vi lægger stor vægt på videndeling, uddannelse og læring, og vi har det sjovt, når vi er på arbejde. Vi har en velfungerende personaleforening med et spændende udvalg af klubber og aktiviteter. 

Kan du se dig selv i BEC? 
Så glæder vi os til at få din ansøgning og CV. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte IT-sikkerhedschef, Sune Aggergaard Mortensen, på tlf. 6156 7405. Vi behandler ansøgninger løbende, så send din ansøgning og dit CV snarest, dog senest den 24. januar 2019. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.