The job To erfarne konsulenter til opgaver inden for miljøvurdering (VVM) og planområdet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Der er fuld fart på den grønne omstilling, og du kan være med til at gøre en forskel. Lige nu søger vi to nye kolleger – den ene til opgaver inden for miljøvurdering og den anden til opgaver inden for planområdet. Du får et stort selvstændigt ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Fagspecialister til store anlægsprojekter, som er med til at sikre en effektiv grøn omstilling
Energinet har blandt andet ansvaret for energiens motorveje, tilslutning af nye havvind-projekter og indpasning af vedvarende energi og storforbrugere i elnettet. På baggrund af dette store ansvar står Energinet overfor mange nye anlægsprojekter frem mod 2030 og 2050. Dette kræver stor inddragelse af offentligheden - nationalt, regionalt og lokalt. De to afdelinger Arealer og Rettigheder og Miljø og Geoscience har en væsentlig rolle i disse anlægsprojekter, og de arbejder tæt sammen om opgaver inden for blandt andet natur- og miljøområdet og planlovsområdet. De to afdelinger mangler hver især en ny kollega, som skal deltage i Energinets projekter vedrørende forstærkninger af elnettet, der skal være med til at sikre et fuldt udbytte af flere udlandsforbindelser og et robust dansk elnet. En stærk energi-infrastruktur spiller en væsentlig rolle i realiseringen af en effektiv grøn omstilling.

”Vores afdelinger har et højt fagligt niveau, og vi vægter videndeling og samarbejde meget højt. Det er derfor vigtigt, at man ønsker at bidrage med ny viden og erfaring samtidig med, at man også selv er opsøgende”, fortæller afdelingslederne Ole Daugaard Buhl og Bolette Ejsing Dahl.

Glæd dig til at arbejde i en organisation, som vægter din faglige og personlige udvikling højt. Du kommer til at indgå i et stærkt fagmiljø med fokus på vidensdeling i et projekt- og udviklingsorienteret miljø i tæt samarbejde med miljøfaglige, planfaglige, tekniske, juridiske og kommunikative fagkompetencer.

De to ledige stillinger beskrives særskilt i de følgende afsnit.

Konsulent til planarbejde i afdelingen Arealer og Rettigheder
Som vores nye kollega til planopgaver er du med til at sikre den grundlæggende fysiske planlægning af de berørte arealer i forbindelse med vores store anlægsprojekter, hvor du blandt andet arbejder med landsplandirektiver, kommuneplantillæg og lokalplaner. Det er derfor vigtigt, at du er stærk på planlovgivningen og har erfaring med planprocesser. Du får en bred kontaktflade både internt og eksternt, hvor du er i dialog med både borgere, myndigheder og øvrige interessenter.

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx planlægger, landinspektør eller arkitekt og har minimum 3-5 års erfaring med planarbejde hos en rådgivningsvirksomhed, offentlig forvaltning eller lignende.

Konsulent til miljøvurdering i afdelingen Miljø og Geoscience
Som vores nye kollega til miljøvurdering er du med til at sikre, at der tages hensyn til vores store anlægsprojekters indvirkning på miljøet samt sikre, at væsentlige miljøkonsekvenser identificeres og vurderes. Du berører alle aspekter i VVM-processen og indgår i et bredt samarbejde med eksterne og interne interessenter, som kræver stor inddragelse og tæt dialog.

Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx biolog, miljøingeniør eller lignende og har minimum 3- 5 års erfaring med VVM-processer hos en rådgivningsvirksomhed, offentlig forvaltning eller lignende. Vi ser meget gerne, at du har erfaring med Natura 2000-området og har holdt dig ajour på dette område.

Samarbejds- og dialogorienteret med stærke kommunikative kompetencer
Som person er du proaktiv og har en positiv og imødekommende tilgang til dine kolleger og samarbejdsrelationer, og formår at se en sag fra flere vinkler. Du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt samtidig med, at du arbejder struktureret og systematisk og er i stand til at bevare det store overblik. Det er vigtigt, at du er skriftligt og mundtlig velformuleret.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”ansøg” senest 23. juni 2019. Vi forventer at holde samtaler 27. og 28. juni 2019 (1. samtale) samt 3. og 4. juli 2019 (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte henholdsvis afdelingsleder for Arealer og Rettigheder, Ole Daugaard Buhl på telefon 2333 8716 eller afdelingsleder for Miljø og Geoscience, Bolette Ejsing Dahl på telefon 5138 0724. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder