The job Erfaren VVM-medarbejder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Erfaren VVM-medarbejder til Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov

Har du lyst til at arbejde med miljøvurderinger (VVM) af større anlægsprojekter og har erfaring inden for miljøvurderingsområdet, så søg jobbet i Miljøstyrelsens enhed Landskab & Skov.
 
Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.
 
Miljøstyrelsen er landsdækkende og den har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 440 arbejdspladser flytter nu til Odense. Vi skal opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament fra den nuværende styrelse og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.  
 
Miljøstyrelsen er VVM-myndighed for en række forskellige anlægsprojekter og er dermed ansvarlig for den overordnede miljøvurderingsproces, hvor styrelsens opgaver bl.a. består i at sikre, at væsentlige miljøpåvirkninger belyses, før der tages stilling til, om et projekt kan gennemføres, og sikre inddragelse af offentligheden og andre myndigheder undervejs i processen.  
 
Din nye arbejdsplads og dine opgaver
Enheden Landskab & Skov består af ca. 35 medarbejdere. Vi er organiseret i et ledelsesteam på 2 kontorchefer og en funktionsleder. Landskab & Skov arbejder – udover miljøvurderinger - med beskyttelse af landskabelige værdier gennem bl.a. varetagelse af statens interesser i fredningssager, administration af regler om det åbne land og nationalparker, og enheden har ansvaret for reguleringen af handel med ulovligt fældet træ og udstedelse af tilladelser til handel med truede dyr og planter. Derudover har enheden det overordnede ansvar for administrationen af skovloven og administrerer støtte til miljøprojekter i Arktis.  
 
Du kommer til at være en del af VVM-teamet på ca. 7 medarbejdere, der behandler de konkrete miljøvurderingssager samt screeninger af projekter, der ikke vurderes at behøve en egentlig miljøvurdering. Vi har en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, arbejdsglæde, faglig sparring og godt humør.  
 
Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du har en akademisk uddannelse med en naturvidenskabelig eller teknisk miljøfaglig baggrund, fx som biolog, geograf, landskabsforvalter, planlægger, ingeniør eller cand.techn.soc. Vi ser gerne, at du har erfaring fra miljøvurderingsområdet og erfaring med projektledelse, og at du kan styre projekter og processer både sikkert og selvstændigt.  
 
Vi ønsker os desuden en kollega, som har følgende egenskaber:  

  • Du er en glad og god kollega
  • Du er skarp og kan arbejde selvstændigt såvel som sammen med andre, og du er villig at give kolleger en hjælpende hånd i stort og småt, f.eks. hvis en opgave pludselig skal prioriteres
  • Du har et bredt kendskab til miljøområdet, kan håndtere og skabe overblik i komplekse processer, som miljøvurderinger ofte er, og har kendskab til faglige, men også meget gerne mere juridiske aspekter af miljøvurderingsarbejdet
  • Du er god til at kommunikere klart både skriftligt og mundtligt, og det falder dig naturligt at skabe positive relationer på forskellige niveauer, både indenfor og udenfor organisationen, f.eks. i dialog med bygherrer, rådgivere, andre myndigheder, internt i Miljøstyrelsen, borger og interesseorganisationer
  • Du har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation som Miljøstyrelsen, der arbejder for rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).
 
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.  
 
Tjenestestedet er på Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lisbet Ølgaard, tlf. 2282 5089 eller miljøtekniker Karin Anette Petersen, tlf. 7254 4742.  
 
Sådan søger du stillingen  
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis m.m. senest den 10. juni 2019.  
 
Samtaler bliver holdt tirsdag den 18. juni 2019 i Miljøstyrelsens lokaler på Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C.  
 
Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder