Skip to main content
The job Erfaren trafikplanlægger samt en anlægsingeniør has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Mobilitets- og Anlægsteamet i Center for By, Erhverv og Miljø søger to nye kollegaer, som skal varetage opgaver inden for trafik- og mobilitetsplanlægning, trafiksikkerhed, signalanlæg, anlægsprojekter, myndighedsbehandling samt daglig drift. Mobilitets- og Anlægsteamet bistår endvidere ved udarbejdelsen af lokalplaner, byplanprojekter samt matrikulære berigtigelser.

Mobilitetsteamet består af fire planlæggere og en jurist, som arbejder med trafik- og mobilitetsplanlægning og besvarer henvendelser fra borgere. Anlægstemaet består af seks ingeniører og landskabsarkitekter, der bidrager til udformning af konkrete anlægsprojekter.

Ballerup har fokus på at fortætte bymidten, udvikle nye by- og erhvervsområder, fremme bæredygtig mobilitet og forbedre trafiksikkerhed og tryghed, og vi søger derfor en dygtig og engageret trafikplanlægger samt en anlægsingeniør – ligeledes dygtig og engageret. Begge skal medvirke til at planlægge og gennemføre projekter samt medvirke i den løbende drift af den eksisterende infrastruktur – i samarbejde med borgere, politikere, interessenter og kollegaer.

Om stillingerne
Opgaverne, der fordeles mellem de to stillingsopslag består primært af:

 • Trafik- og mobilitetsplanlægning i forhold til lokalplaner samt nye og eksisterende anlæg
 • Udvikling og implementering af Trafiksikkerhedsplan og trafiksikkerhedsarbejde generelt
 • Drift og vedligeholdelse af signalanlæg, skiltning og andet vejudstyr
 • Arbejde med parkeringsstrategi og løbende kontakt med kommunens parkeringskorps
 • Trafikpolitik på skoler og vurdering af sikre skoleveje
 • Besvare henvendelser fra borgere og udarbejde politiske indstillinger
 • Gennemførelse af vejsyn og tilsyn med afmærkning
 • Planlægning af vedligeholdelsen af det kommunale vejafvandingssystem -  herunder implementering af krav i henhold til den nye LER-bekendtgørelse
 • Projektledelse af anlægsprojekter – herunder erfaring med projekt- og økonomistyring, udbudsregler og styring af rådgivere og entreprenører
 • Kendskab til vejtrafikstøj.

Om dig
Vi forestiller os, at du

 • har en relevant akademisk baggrund som fx ingeniør eller lignende
 • har mindst 5 års relevant erfaring inden for trafik- og mobilitetsplanlægning
 • er god til at formidle og samarbejde med mange forskellige faggrupper
 • har erfaring med trafiksikkerhedsarbejde og trafikafvikling
 • har erfaring med udvikling og gennemførelse af anlægsprojekter, herunder interesse for afløbssystemer
 • du har erfaring med vejman.dk og K-mastra.

Som person er du engageret, samarbejdsorienteret og sætter pris på at skabe resultater sammen med kollegaerne, rådhusets øvrige medarbejdere og specialister, såvel som kommunens borgere og virksomheder. Du er i stand til at håndtere en foranderlig hverdag og sikre fremdrift - også når der opstår uforudsete hændelser. Du har lyst til at dele viden og erfaring med dine kollegaer og på tværs af organisationen. Derudover vil det være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk ledet organisation.

Da vi skal besætte to stillinger, som spænder bredt, vurderer vi dine kompetencer som helhed, og på hvordan du kan indgå i vores teams. Du er også velkommen til at skrive, hvilken stilling du ønsker.

Om Center for By, Erhverv og Miljø
I Center for By, Erhverv og Miljø er vi 70 medarbejdere opdelt i otte fagteams med opgaver inden for vejområdet, parker og naturområder, klima og miljø, byggesagsbehandling, digitalisering, erhverv, almene boliger, byplanlægning samt administration og stab.

Vi er en organisation i forandring, hvor vi sætter fokus på god service gennem fornyelse, forenkling og digitalisering af arbejdsgange. De to stillinger er placeret i mobilitets- og anlægsteamet - to medstyrende teams, som i dialog med afsnitslederen selv tilrettelægger arbejdet. Det er derfor vigtigt, at du både er teamorienteret og kan arbejde selvstændigt, samt at du er en god afslutter. Omgangstonen er både professionel og afslappet, og vi sætter stor pris på kollegaer med humor.

Løn & ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med fleksibel arbejdstid. Tiltrædelse vil være snarest mulig.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du meget velkommen til at kontakte afsnitsleder for team Mobilitet Trine Baarstrøm på telefon 4175 0102 eller afsnitsleder for team Anlæg Annemarie Arnvig Jørgensen på telefon 4175 0115.

Ansøgningsfrist: 26. april 2020

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. Klik på ”Ansøg” og vedhæft din ansøgning, dit CV og dit uddannelsesbevis.

Vi ser mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, alder, handicap, religion, seksuel orientering eller etnisk baggrund til at søge job hos os.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder