Skip to main content
The job Erfaren stærkstrømsingeniør til at sikre høj elforsyningssikkerhed has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du stærkstrømsingeniør og vil du være med til at sikre høj elforsyningssikkerhed i Danmark? Så bliv en del af afdelingen Forsyningssikkerhed i Energinet, hvor du med stærke analytiske evner og projektlederkompetencer håndterer udfordringer for høj elforsyningssikkerhed og realiserer optimeringer i elnettet. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Proaktiv sikring af høj forsyningssikkerhed
Som vores nye kollega i afdelingen Forsyningssikkerhed får du en enestående mulighed for at bidrage til at omlægge det danske elsystem til et system, hvor elproduktionen i stigende grad er baseret på vedvarende energi. På både kort og lang sigt (dvs. drift og planlægning) bidrager du til at sikre en høj elforsyningssikkerhed. At være proaktiv er afgørende, da det kan tage flere år at implementere de samfundsøkonomisk og teknisk bedste løsninger.

Din rolle bliver ”faglig projektleder”. Du er overordnet ansvarlig for at definere og udføre analyser, som omsættes til praksis i Energinets kontrolcenter eller det fysiske elsystem. Baggrunden for analyserne er typisk ændringer i elsystemet eller nettilslutning af elproducenter eller elforbrugere. Samtidig er du med til at identificere og realisere optimeringstiltag og systemstrategier i relation til driften af transmissionsnettet, så elsystemets milliardstore aktiver kan anvendes bedre. Analyser og optimering sker i tværgående samarbejde, hvor du er overordnet ansvarlig for at sikre fremdrift.

Eksempler på opgaver er:

  • Identificere behov for tekniske egenskaber i elsystemet, fx spændingsregulering
  • Undersøge og implementere driftsoptimeringstiltag til at integrere mere elforbrug og elproduktion i eltransmissionsnettet
  • Videreudvikle systemstrategier (principielle afklaringer om drift af elsystemet), fx ud fra læring af hændelser

Du kan se frem til at blive en del af et stærkt fagmiljø, hvor du samarbejder med kolleger i afdelingen og på tværs af Energinet. Afdelingen Forsyningssikkerhed tæller 11 kolleger, primært stærkstrømsingeniører, og arbejdsområderne omfatter en række aktiviteter i relation til udvikling og drift af elsystemet.

Erfaren stærkstrømsingeniør med lyst til at håndtere udfordringer i el-nettet
Du er stærkstrømsingeniør med minimum 5 års erhvervserfaring fra elsektoren, fx fra en netvirksomhed, elproducent eller rådgivervirksomhed. Du har stor viden om elforsyning samt kendskab til forskellige former for elproduktionsanlæg, reguleringsteknik og effektelektronik. Du trives som ansvarlig for fremdrift af analysetunge projekter og er god til at sikre, at problemstillinger identificeres og der skabes et overblik over løsningsmuligheder.

Som person er du resultatorienteret og har stor gennemslagskraft. Din adfærd og formidlingsevner gør, at du formår at opbygge et stærkt samarbejde på tværs af Energinet. Eftersom afdelingens resultater anvendes internt og eksternt, skal du kunne videreformidle resultater både skriftligt og mundtligt samt på dansk og engelsk.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv, eksamensbevis og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”, så vi har den senest 8. maj 2019. Vi forventer at holde samtaler 13. maj (1. samtale) og 21. maj (2. samtale). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anders Pallesen Jensen på 2333 8731 eller gruppeleder Henrik Houmøller på 6124 4369. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.