Skip to main content
The job Erfaren specialist til Asset Management has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kunne du tænke dig en rolle i et af de største infrastrukturprojekter i gassektoren i nyere tid? Vil du være med til at sikre gassens rolle i den grønne omstilling? Og motiveres du at skulle forvalte rollen som asset-ejer gennem alle faser af et projekt og i den efterfølgende drift af vores anlæg? Så er du måske vores nye specialist i Gas TSO i afdelingen Asset Management. Afdelingen tæller i dag 15 medarbejdere, hvor vi har samlet kompetencer inden for de naboretlige opgaver, dokumentation og Asset Management-koordinering på tværs af Gas TSO. Din nye arbejdsplads bliver på vores kontor i Ballerup. 

STRATEGISK MINDSET MED SANS FOR DETALJEN
Forretningsenheden Gas TSO er anlægsejer i Energinet og løfter ansvaret for drift og vedligehold af det danske gastransmissionsnet i samarbejde med koncernens serviceenheder. Gas TSO er bygherre for det strategiske gas-infrastrukturprojekt Baltic Pipe, der fra oktober 2022 vil gøre det muligt at transportere gas fra Norge til de danske og polske markeder og til slutbrugerne i de omkringliggende nabolande. Samtidig er det en del af Gas TSO-strategien at bidrage til den grønne omstilling bl.a. ved at integrere en større andel biogas i det danske gassystem samt gennem indfasning af brint. 

Du bliver er en del af en tekniske organisation under Gas TSO, hvis opgave er at sikre, at de fysiske aktiver drives, vedligeholdes og bygges optimalt gennem selskabets asset management (AM)-system, som er certificeret i henhold til standarden ISO55001. Dette sker ved at indgå i de konkrete projektorganisationer og i et tæt samarbejde med selskabets serviceenheder. Den tekniske organisation under Gas TSO skal agere som en kompetent og beslutningsdygtig infrastrukturejer og opstille ønsker, krav og mål for projektleverancer eller serviceenhedernes ydelser samt følge op på disse. Dette sker i praksis i projekter gennem en tidlig stillingtagen til designkriterier og masterdata fx levetider og kritikalitet af de assets, der skal etableres samt gennem udarbejdelse af såkaldte Asset Management Planer (AMP) og opstilling af relevante KPI’er.

Din primære opgave er at støtte op omkring det konkrete projektarbejde i Baltic Pipe-projektet og indgå som en faglig kapacitet for projektledelsen, hvor du får du et tæt samarbejde med vores øvrige tekniske afdelinger. Du bidrager til at sikre opbygning af den rette fremtidige driftsorganisation med afsæt i selskabets AM-system. Dette indbefatter opstilling af krav til niveau af vedligehold både internt og i kontrakter med eksterne entreprenører, krav til reservedele, koordinering med en teknisk beredskabsfunktion samt varetagelse af asset-ejerrollen ved indgåelse af driftsaftaler med eksterne og interne parter. Du skal sikre udarbejdelsen af AMP og livscyklusplaner for de nye assets under Baltic pipe-projektet. Generelt vil du indgå i Gas TSO’ens anlægs- og tekniske udviklingsprojekter for derigennem at kvalitetssikre vores AM-processer og opbygge ny viden på tekniske installationer, som ikke er en del af det eksisterende gassystem fx offshore-ledninger og gasbehandlingsanlæg.

Glæd dig til et teknisk spændende og afvekslende job, hvor samarbejde, interessenthåndtering og kommunikation er i fokus, og hvor du bidrager til at sikre et grundlag for, at vi kan styre vores aktiver med henblik på at realisere vores strategiske mål og planer. Du arbejder selvstændigt med dine opgaver og har stor indflydelse på tilrettelæggelsen og prioriteringen af dit daglige arbejde.    

INGENIØRMÆSSIG BAGGRUND OG STÆRKT TIL SAMARBEJDE
Vi søger en ingeniør, maskinmester eller lignende med minimum 3-5 års erfaring inden for asset management og herunder gerne RCM (Reliability Centered Maintenance), tilstandsbaseret vedligehold, livscyklusanalyser samt vedligehold af offshore-anlæg. Du har arbejdet med eller har kendskab til standarderne ISO55001 og DS/EN 13306.   

Som person er du analytisk og detaljeorienteret samt initiativrig og har fokus på samarbejde og inddragelse på tværs af organisationen. Du tager ansvar for dine arbejdsområder og opgaver. Du bevarer overblikket i pressede situationer, og din systematiske og strukturelle tilgang gør, at du evner at sortere og balancere dine arbejdsopgaver. Som kollega er du samarbejdsorienteret og hjælpsom, og med din positive indstilling bidrager du desuden aktivt til den gode stemning både i de projekter du indgår i og i afdelingen. 

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med CV, eksamenspapirer og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”, så vi har den senest 26. april 2020. Vi forventer at holde samtaler i Ballerup 5. maj 2020.

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte Asset Management-specialist Michael de Oliveira Vorbeck på telefon 2428 6102 eller afdelingsleder Paddy Krishnaswamy på telefon 2333 8714.

Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder