The job Erfaren projektleder til fornyelses- og anlægsprojekter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Erfaren projektleder til fornyelses- og anlægsprojekter ved jernbanen

Vil du stå i spidsen for fornyelsen af det danske jernbanenet? 
 
Med en projektomsætning på fem mia. kr. og en projektportefølje på over 250 projekter er Banedanmark en af Danmarks største bygherrer. I de kommende år gennemfører vi en række store anlægs- og fornyelsesprojekter på jernbanen, og vi mangler derfor en projektleder. 
 
Du bliver en del af Anlægsdivisionen, som er Banedanmarks bygherreorganisation. Mere præcist indgår du i sektionen Spor Vest, der hovedsageligt varetager projekter vest for Storebælt. Du bliver koblet på såvel store som små jernbaneprojekter med budgetter, der spænder fra én mio. kr. til én mia. kr. Vi gennemfører projekterne i et bredt samarbejde dels internt i projektteamet men også på tværs af Banedanmark 
 
Du får arbejdssted i Fredericia.  
 
Projektansvar og faglige udfordringer 
Som projektleder arbejder du med projekter inden for forskellige fagområder som for eksempel spor, afvanding, dæmninger og perroner. Du har det samlede ansvar for alle dine projekter. Det indebærer, at du styrer projekterne fra opstart til færdiggørelse og aflevering til de driftsansvarlige. Succeskriterierne for arbejdet er, at projekterne bliver gennemført til aftalt tid, økonomi og kvalitet. 
 
Du driver og leder projektteams bestående af blandt andet projekteringsledere, byggeledere samt eksterne rådgivere og entreprenører. Der er tale om højt specialiserede medarbejdere, der både kommer til at udfordre og støtte dig. Derfor har du udover din stærke profil som projektleder også tekniske kompetencer og erfaringer. 
 
Du har ansvaret for at forberede, udbyde, forhandle samt indgå rådgiver- og entreprenørkontrakter. Det indebærer for eksempel udarbejdelse af udbudsstrategi og varetagelse af den løbende kontraktstyring. Til dette får du naturligvis assistance fra vores interne støtteområder inden for udbud og kontrakter, men det har betydning, at du har erfaring med området. 
 
Vi lægger vægt på det faglige fællesskab og erfaringsudveksling på tværs af både fag og organisation. Det er vigtigt for os, at vi vokser fagligt – både som gruppe og som medarbejdere. Derfor har vi også fokus på efteruddannelse og videreudvikling blandt andet i form af en karrieremodel for projektledere. 
 
Som bygherre udbyder, leder og styrer vi vores rådgivere og leverandører gennem både hoved- og totalentrepriser. Opgaverne har også grænseflader til blandt andet signalprogrammet, hastighedsopgraderinger, forberedende arbejder til elektrificeringen og driftsorganisationen. Derfor er arbejdsdagen også præget af et tæt samarbejde med andre områder i Banedanmark. Vi bruger 3D-modeller ved projektering, under udførelse samt ved aflevering.  
 
Er du projektleder - målrettet, motiverende og med erfaring fra lignende anlægsprojekter?  
Du har en akademisk uddannelse som ingeniør, f.eks. anlægs- eller konstruktionsingeniør, eller du er uddannet bygningskonstruktør. Du har solid erfaring med at styre komplekse projekter, og ved at holde overblik er du et par skridt foran. Erfaring med leverandørstyring samt økonomistyring af større projekter er ligeledes vigtigt.   
 
Du har lyst til at arbejde for en velfungerende jernbane. Som projektleder står du i midten af projektet og kommunikerer og rapporterer til ledelse, projektteam, leverandører, kommuner, borgere, m.fl. Dine kommunikationsevner er derfor gode skriftligt såvel som mundtligt. Du er struktureret, hvilket er vigtigt for at håndtere flere sideløbende opgaver. Du er god til at se muligheder og finde den enkle vej gennem komplekse problemstillinger, og du forstår at motivere dine kolleger samt øvrige samarbejdspartnere.   
 
Løn  
Er du akademiker, ansættes du i forhold til AC-overenskomsten, og lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer.  
 
Er du uddannet bygningskonstruktør vil din ansættelse være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område, og enten Organisationsaftalen for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/B.Sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever m.fl. eller Organisationsaftalen for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte kortteknikere og kartografer m.fl. i staten. 
 
Ansøgning og kontakt  
Vil du vide mere om stillingen så kontakt Anlægschef for Spor Vest, Jesper Probst Jeberg. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende, så send din ansøgning og CV hurtigst muligt.  
 
For at søge stillingen klikker du på linket ”Søg stilling” og følger instruktionerne.    

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder