The job Erfaren projektleder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Næstved Byråd har besluttet, at Næstved Havn skal flyttes længere ud ad kanalen for at give plads til byudvikling på de eksisterende havnearealer. Der er tale om et langsigtet projekt, hvor første etape er at lede kommunens andel af arbejdet med at flytte havnen og derefter at afsøge investorer, og med det udgangspunkt, at skabe grundlaget for udvikling af en nye bydel på de tidligere havnearealer umiddelbart op til bymidten. 

Næstved Kommune søger derfor en erfaren projektleder, der ønsker at varetage projektledelsen af kommunens opgaver ved flytningen af havnen og det efterfølgende byudviklingsprojekt. 
Byrådets beslutning bygger på et grundigt fagligt forarbejde, der bl.a. konkluderer, at det er muligt at tiltrække den nødvendige kapital til at skabe en ny bydel, der kan være katalysator for den videre udvikling af Næstved by og kommune.
 
Til den opgave søger vi en erfaren projektleder med en solid myndigheds- og procesmæssig indsigt inden for plan- og ejendomsområdet, kommerciel tankegang og erfaring med byudviklingsopgaver.
 
Din opgave:
Projektlederens opgave er - i tæt samarbejde med Næstved Havn – at sikre fremdriften i udflytningen af Næstved erhvervshavn herunder udarbejdelse af plangrundlag samt – i tæt samarbejde med planchefen - at lede udviklingsprojektet for en ny bydel i Næstved. 
 
Vi forventer, at du

 • har relevant uddannelsesbaggrund og projektledererfaring i forhold til store anlægsprojekter og økonomisk indsigt samt forståelse.
 • er velbevandret i de lovgivningsmæssige forudsætninger for anlæg af en ny havn.
 • har erfaring med byudvikling og kendskab til planloven og anden relevant lovgivning.
 • har politisk tæft og flair for den gode dialog – både internt og med eksterne parter f.eks. ejendomsinvestorer.
 • er struktureret, god til at formidle såvel skriftligt som mundtligt og bevare overblikket.
 • kan samarbejde ubesværet på alle niveauer – også udenfor organisationen.
 • er robust og evner at holde det lange seje træk. 

Vi tilbyder

 • en udfordrende og spændende udviklingsopgave, som er prioriteret højt af Næstved Byråd.
 • en god arbejdsplads, høj faglighed og dygtige kolleger.
 • fokus på kvalitet i arbejdet og det gode tværgående samarbejde.
 • gode netværksmuligheder. 

Center for Plan og Miljø
Organisatorisk er opgaven forankret i Center for Plan og Miljø, der er det ene af de to tekniske centre i Næstved Kommune. Centret er kommunens enhed for planlægning, byggeri, miljø, natur, klima og affald. Til centret hører Ressource City, hvis opgave er at understøtte udvikling af cirkulær økonomi. Opgaven løses i tæt samarbejde med kommunens øvrige centre, ikke mindst Center for Trafik og Ejendomme og Center for Politik og Udvikling.
 
Du kan se job- og personprofilen her.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og den relevante forhandlingsberettigede organisation.
 
Tiltrædelse den 1. juni 2020.
 
Arbejdstid pr. uge 37 timer. Stillingen er uden højeste tjenestetid.

Vil du vide mere 
Du er velkommen til at kontakte byplanlægger, Christian Lærke Christensen, på telefon 2178 6719.
 
Ansøgningsfrist tirsdag den 21. april 2020.
 
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 17 og 18. Der kan blive gennemført tests i forbindelse med forløbet. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag.