The job Erfaren IT-specialist til drift og udvikling has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Forsvaret søger erfaren IT-specialist til drift og udvikling af Forsvarets IT- infrastruktur
Vi søger ny IT-medarbejder til at deltage i drift og udvikling af Forsvarets IT-infrastruktur, som udbyder services til ca. 20.000 brugere nationalt og internationalt.

Om os
Forsvaret både ligner og adskiller sig fra andre offentlige og private arbejdspladser. Vores mission er at arbejde for fred og sikkerhed i både Danmark og verden. Til støtte for dette, stiller Forsvaret krav om en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet, der er både sikker, effektiv og som tilbyder moderne tjenester baseret på de nyeste teknologier fra bl.a. HP, Cisco og Microsoft.

Koncern IT er en af landets største IT-virksomheder og løser en række spændende drifts- og udviklingsopgaver, som skaber fundamentet for kommunikation og IT for Forsvarets ansatte ombord på skibe i Nordatlanten eller på mission i ørkenen - men også i Oksbøl og Hjørring.

Vi skal både være effektive og samtidig levere gode, brugervenlige IT-tjenester til Forsvarets ansatte. Åbenhed, ærlighed og loyalitet er kodeordene for et godt samarbejde hos os.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø i moderne rammer, fleksibel arbejdstid og betalt frokostpause. På vores unikke arbejdsplads har du med andre ord tid til et liv ved siden af, uden du skal give afkald på kompetenceudvikling og relevante udfordringer!

Vores sektion (Core Drifts- og Koordinationsstøtte) består pt. af 15 medarbejdere. Sektionen er en del af CORE infrastruktur afdelingen, som også har ansvar for desktop devices, datacentret og serverapplikationer. Sammen med 350 andre kolleger er vi en del af Koncern IT under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Vi bor på Helseholmen i Hvidovre (Avedøre Holme), men forventer at blive samlet under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i Ballerup.

Om stillingen
Du bliver en del af et team med højt specialiserede medarbejdere, som yder drifts- og udviklingsstøtte til den bagvedliggende IT-infrastruktur i Forsvaret.

Vi har brug for en erfaren IT-medarbejder til koordination og kontrol af den daglige infrastruktur-drift, som udgør basisinfrastrukturen i Forsvaret. 

Du skal deltage i koordination af den daglige drift, både i sektionen, på tværs af sektionerne i infrastrukturafdelingen samt på tværs af de andre driftsafdelinger ved Koncern IT. Du vil ligeledes deltage i driftsimplementering af projekt- og udviklingsopgaver. 

I udgangspunktet består en arbejdsuge af 37 timer, hvor der virkelig kan være fart på, men hvor der også er tid til at udvikle sine faglige kompetencer, med henblik på at blive en værdifuld og motiveret medarbejder.

Om dig
Du har flere års erfaring med IT. Det vil være en fordel, men er ikke et krav, at du har erfaring fra en stabsstøttefunktion i Forsvaret, ligesom det vil være en fordel at du har kendskab til arbejdsgange i en styrelse underlagt Forsvarsministeriet.

Du har et godt humør og formår at kommunikere teknisk kompleks information til såvel tekniske som ikke-tekniske samarbejdspartnere og kollegaer. Du er nysgerrig, og har lyst til at lære nyt, og du skal med stort engagement være i stand til at arbejde selvstændigt.

Du arbejder engageret, struktureret og er kvalitetsbevidst, og tager ansvar for både dine og sektionens opgaver. Du trives i et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på stabil drift af systemer, men hvor ændringer hurtigt kan dukke op. Som person er du positiv af natur, og ser løsninger frem for udfordringer.

Det forudsættes, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du behersker dansk og engelsk i både skrift og tale på et fagteknisk niveau.

Ansættelsesvilkår
Militær ansøger:
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Civil ansøger:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende fælles overenskomst, det statslige område samt organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere i statens tjeneste af 4. juli 2013 mellem Finansministeriet og HK/STAT-SAMDATA. Din samlede løn, består af en grundløn og et individuelt forhandlet tillæg, afhængig af dine kvalifikationer. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Gældende for både militær og civil ansættelse:
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Hvidorvre.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Sektionschef Andreas Weis Kalckar på telefon +45 7281 4633.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Louise Tønning ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS248@mil.dk.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 25. august 2019 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2019 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket 'Ansøg'. 

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads her

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.