The job Erfaren ingeniør til modning og design af El-Infrastrukturprojekter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now
chevron_leftPrev

Som ingeniør i afdelingen Anlægsdesign og Analyse får du mulighed for at bidrage til at fremtidssikre el-systemet til at kunne understøtte den grønne omstilling og være med til udvikle de nødvendige anlægstekniske løsninger. Du tilbydes et job med store udviklingsmuligheder og din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision
Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Specialistrolle med mulighed for projektledelse
Du kan se frem til et udfordrende specialistjob, hvor du arbejder på et højt fagligt niveau og får en bred kontaktflade. Du bliver en del af et stærkt fagmiljø, hvor du får mulighed for at fordybe dig i udvikling og optimering af tekniske løsninger for kommende el-infrastrukturprojekter og bidrage til effektiv realisering af disse. Den stigende udnyttelse af el-transmissionsnettet, fx som følge af VE-udbygningen i Danmark kombineret med behovet for kommende ny- og reinvesteringer, kræver grundig planlægning og koordinering af kommende el-infrastrukturprojekter. For at lykkes i jobbet, er det derfor vigtigt, at du har en stærk anlægs- og systemmæssig forståelse og formår at omsætte denne viden til konkrete løsninger.

For den rette kandidat er der derudover mulighed for at varetage projektledelse af modningsprojekter, hvor slutproduktet er design- og beslutningsgrundlaget for et givent el-infrastrukturprojekt. Du driver forskellige modningsprojekter og har ansvaret for at fastlægge de tekniske krav til løsningen samt udarbejdelse af designbeskrivelser, anlægsbudgetter og tidsplaner, som danner grundlaget for den endelige investeringsbeslutning. Samtidig har du ansvaret for, at de nødvendige leverancer leveres til rette tid og med den krævede kvalitet. Endelig har du ansvaret for at sikre en effektiv overdragelse til det efterfølgende etableringsprojekt gennem koordinering med interne og eksterne interessenter, herunder relevante myndigheder.

Teknisk indsigt og systemforståelse
Du har formodentligt en baggrund som stærkstrømsingeniør med bredt kendskab til elementerne i etablering og driften af elforsyningssystemer, hvormed du kan sikre valget af den optimale løsning i henhold til Energinets system- og anlægsstandarder. Det er en fordel, hvis du har erfaring med specificering og budgettering af højspændingsanlæg, samt bredt kendskab til kabel-, luftlednings- og stationsanlæg på transmissionsniveau (>100 kV). Da vi i stor grad benytter Excel og VBA som værktøj, er du ideelt en erfaren bruger af dette. Hos Energinet benytter vi Prince2-projektmodellen, så erfaring med denne projektmodel er også en fordel. Endelig er du stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation, så svært tilgængeligt teknisk stof bliver forståelig for ikke-teknisk kyndige.

Du er en person, der sikrer samarbejde, skaber fremdrift og har lyst til at arbejde med design, projektmodning og el-systemet som helhed. Du arbejder analytisk og er struktureret i din tilgang til dokumentation og din opgaveløsning generelt. Du har samtidig interesse i at udvikle nye tekniske løsninger og arbejdsmetoder som bidrager til Energinets arbejde med standardisering og forenkling.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”ansøg”, så vi har den senest 28. januar 2021. Vi forventer at holde samtaler i starten af februar 2021. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Højbjerg Nielsen på 61 24 43 44. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder. 

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.