The job Erfaren chef has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at forme fremtiden for servicering af medico udstyr i Region Hovedstaden og omsætte dine ideer og handlinger til den bedst mulige service til patienter og medarbejdere i landets største region?

Har du bred erfaring med ledelse og leverandørstyring indenfor et teknisk område, og fokuserer du på at opnå de mål, der aftales - såvel i forhold til opgaver og leverancer som til udvikling af sektion og medarbejdere?

Er du en robust leder, der forstår at vise vejen, kommunikere, motivere og inspirere i en hverdag fyldt med udfordringer og forandringer?
Vil du indgå i den øverste ledergruppe for Medico området, bidrage til en samlet udvikling af Medico enheden og skabe et godt samarbejde med øvrige enheder i Center for It, Medico og Telefon?

Så skal du søge jobbet som chef for Sektion for Almen Medico Udstyr i Medico enheden, og blive en del af en ledergruppe, der tegner den medicotekniske fremtiden i Region Hovedstaden.

Vi søger en ambitiøs og dygtig leder med dyb forståelse for teknologi og stor lyst til at drive hospitalsvæsenet ind i næste tidsalder indenfor medico-teknologi. Det er vigtigt, at du kommer med en solid ledelseserfaring, et stort drive og ikke mindst en stor lederevne til at håndtere et meget komplekst teknologiområde med mange interessenter og leverandører. Du skal tillige indgå i et samlet Center for It, Medico og Telefoni (CIMT), der samarbejder om løsninger og service til regionens ca. 45.000 ansatte, og dermed er en vigtig del i regionens patientbehandling.

Om os
Center for It, Medico og Telefoni (CIMT) har ansvaret for anskaffelse, vedligeholdelse, drift og udvikling af alt it, medicoteknik og telefoni i Region Hovedstaden, og vi forvalter et budget på ca. 1,5 mia. kr. Center for It, Medico og Telefoni servicerer regionens ni hospitaler, tre tværgående virksomheder og seks koncerncentre, i alt 42.500 ansatte.

Medico enheden administrerer godt 100.000 apparater til en værdi af cirka syv mia. kr. fordelt på hospitalerne i Region Hovedstaden. I samarbejde med hospitalerne og Center for Økonomi lægger vi strategi for anskaffelse og standardisering af det medicotekniske udstyr, hvorefter vi er ansvarlig for vedligehold og support i udstyrets livstid. CIMT lægger vægt på at være hospitalernes partner, og bl.a. er de fleste af de 120 medarbejdere i Medico enheden på hospitalerne.

Sektion for Almen Medico 1 dækker almen medicoteknisk udstyr på Bornholm, Nordsjælland, Hvidovre Amager samt Bispebjerg Frederiksberg Hospitaler. Sektionen omfatter også anskaffelse og service af dialyseudstyr i hele regionen.

Velfungerende medicoteknisk udstyr er vitalt for Region Hovedstadens funktioner og er i rivende udvikling. Udstyret integreres derudover i fremtiden tættere og tættere med Sundhedsplatformen. Regionen skal i de kommende år bygge to nye hospitaler i Bispebjerg og Hillerød med nyt udstyr bl.a. i intensive afsnit og operationsstuer.  

Du kan læse mere om Center for It, Medico og Telefoni her: www.regionh.dk/imt

Ansvar og opgaver
Som chef får du ansvaret for at fremme sektionens udvikling og faglige kvalitet, samt lede og udvikle ca. 25 motiverede og selvstændige medarbejdere fysisk fordelt på hospitalerne. Sektionens overordnede formål er installation, support og vedligeholdelse, samt opfølgning på brugen af udstyret. Strategisk og operationel rådgivning er ligeledes en vigtig opgave for sektionen.

Sektionens primære opgaver er:

 • vedligehold og kontrol af kvalitet for udstyr
 • rekvirering, installation, konfiguration og bortskaffelse
 • medicoteknisk vejledning og rådgivning
 • deltagelse i anskaffelser herunder udbud for udstyr
 • leverandørstyring
 • koordinering af samarbejdet mellem teknikere og de kliniske afdelinger
 • support (on-site og off-site)

Der vil være et tæt samarbejde med Center for It, medico og telefonis øvrige organisation, ikke mindst it-området, hvor du skal være med til at professionalisere en samlet service fra CIMT overfor brugerne.

Som chef for sektionen vil du også have en række opgaver indenfor økonomistyring af et større driftsbudget, overordnet leverandørstyring overfor et stort antal leverandører og samarbejde med afdelingsledelserne på hospitalerne.

Om dig
Vi søger som udgangspunkt en profil med en længerevarende uddannelse fx ingeniøruddannelse.

Vi ser gerne, at du har stor ledelseserfaring indenfor det tekniske område, gerne indenfor medicoteknik, og at du har erfaring med service, leverandørstyring, projektafvikling og personaleledelse.

Vi forventer, at du:

 • kan indgå i både strategiske, taktiske og operationelle aktiviteter i Medico enheden og i CIMT samlet
 • er god til at skabe overblik og fokuseret på at levere opgaver gennem dine medarbejdere
 • er opsat på at løfte områder, der bidrager til professionalisering og effektivisering
 • vil tage ansvar for, at de mangeartede opgaver bliver fulgt til døren
 • er åben og dialogbaseret i din ledelsesstil
 • er god til at sikre samarbejde og finde veje frem for din sektion

Arbejder kræver yderligere at du kan begå dig på alle niveauer og tilpasse din kommunikation til situationen på skrift og i tale.

Vi tilbyder
Vi kan til gengæld tilbyde at du bliver en del af en meget erfaren ledergruppe, hvor vi støtter hinanden. Du vil få et job, hvor er er stor kontaktflade til hospitaler og leverandører, og hvor du kan gøre en forskel for rigtig mange mennesker.

Vi har Danmarks største medico installation, og du vil få et udfordrende arbejde i en travl og dynamisk værdi med suveræne muligheder for personlig og faglig udvikling.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Medicochef Arne Talbot på telefon: 2144 0118 eller mail: arne.talbot@regionh.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Du bliver en del af CIMT’s chefgruppe. Løn og ansættelsesforhold fastlægges efter overenskomstvilkår efter chefaftalen.

Arbejdspladsen vil være på et af regionens hospitaler, men der vil være mange aktiviteter på tværs af regionen, idet sektionen dækker alle hospitaler.

Ansøgningsprocedure
Send CV, ansøgning og andre relevante dokumenter via linket her på siden.

Ansøgningsfristen er søndag den 2. oktober 2019.

Samtaler forventes afholdt i uge 43-44.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.