Skip to main content
The job Enhedschef til enheden Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Kan du stå i spidsen for at drive og udvikle Københavns trafiksignaler og gadebelysning til gavn for byens borgere og brugere? Vil du være med til at sikre en velfungerende trafikafvikling?

Din nye arbejdsplads
Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for at drifte og udvikle byen til gavn for københavnere, brugere og erhvervsliv. Stillingen som enhedschef er placeret i den ene af forvaltningens fire afdelinger. Vi tager os af de fysiske forandringer i byen – fra byfornyelsesprojekter, grønne cykelbølger til asfaltarbejder.

Afdelingen består af tre områder, der i alt består af 13 enheder.

Du kommer til at varetage stillingen som enhedschef for enheden, Trafik, som er placeret i Område for Mobilitet og Anlæg. Trafikenheden har 22 medarbejdere, som arbejder i selvstændige, faglige teams. Som enhedschef i Trafik bliver du en del af områdets ledelsesgruppe, som udover områdechefen består af fem andre enhedschefer.

Om jobbet
Som enhedschef i Trafik får du personaleansvaret for enhedens medarbejdere, som du skal være nærværende leder, faglig inspirator og sparringspartner for. 

I Teknik- og Miljøforvaltningens Trafikenhed har vi ansvaret for at

 • bidrage til målet om en CO2 neutral hovedstad i 2025 med prioritering af de grønne transportformer   
 • drive og udvikle Københavns trafiksignaler, intelligente transportsystemer (ITS) og gadebelysning
 • styre driftskontrakter med vores eksterne driftspartnere
 • varetage kommunens både manuelle og digitale trafiktællinger
 • formidle trafikinformation i samarbejde med Vejdirektoratet fra Trafiktårnet
 • servicere borgere, virksomheder og organisationer ved henvendelser
 • betjene Københavns politikere i relation til enhedens resort

Om dig
Nøgleordene i din ledelsesstil er kommunikation og åbenhed. Du kommunikerer åbent og klart om krav og forventninger til den enkelte medarbejder og enheden. Samtidig sikrer du information, videndeling og koordinering på tværs af egen enhed, organisationen og med eksterne samarbejdsparter. Du er beslutsom og handlekraftig, kan navigere i forskellige dagsordner og processer og samarbejder proaktivt.

Herudover er det vigtigt, at du kan sætte dig ind i den kompleksitet, vores arbejdsområde har, og oversætte den tekniske verden til politikere og borgere.

Vi forventer også, at du 

 • har ledelseserfaring og stærke ledelseskompetencer
 • har teknisk indsigt og en relevant uddannelsesmæssig baggrund 
 • har erfaring med organisatoriske forandringsprocesser 
 • navigerer sikkert i en offentlig, politisk organisation 
 • er god til at være sparringspartner og kan samle og vise vejen for dine medarbejdere 
 • inddrager omverdenen og etablerer nye og konstruktive samarbejdsrelationer 
 • er empatisk og har godt humør
 • kan udtrykke dig flydende på engelsk, da Trafikenheden har en del internationale partnerskaber
 • har erfaring med styring af store teknikkontrakter og kan udvikle og effektivisere driftsopgaverne
 • kan håndtere økonomi og budgetprocesser
 • planlægger i forhold til dine ressourcer og kan se og vurdere behov på længere sigt

 Vi tilbyder
Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende lederjob, en kvalificeret og engageret leder- og medarbejdergruppe, en arbejdsplads i  rivende udvikling og et godt kollegaskab i et uformelt arbejdsklima.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse senest den 1. juni 2020.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst.

Mere information
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Områdechef Henriette Hall-Andersen på 3071 6021.

Du kan læse mere om Københavns kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og afdelingen på www.kk.dk og www.kk.dk/tmf.

Søg via nedenstående link senest mandag den 20. april 2020

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i løbet af uge 17 og 18.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder