Skip to main content
The job Engageret medarbejder til dagrenovation has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Engageret medarbejder til dagrenovation og udrulning af affaldsplan

Affald og Trafik søger en ingeniør, miljøtekniker eller lignende med lyst til - og gerne erfaring med - at arbejde med bedre genanvendelse af vores dagrenovationsaffald

Horsens Kommune er meget ambitiøse på affaldsområdet. Vi søger derfor en medarbejder, som er lige så ambitiøse omkring affald, som vi er. På få år har vi f.eks. øget vores genanvendelsesprocent fra 18% til 50%. Sådan et ambitionsniveau holdes ikke oppe af sig selv. Derfor søger vi en medarbejder, der først og fremmest brænder for en bæredygtig udvikling af samfundet, hvor vi får genbrugt og genanvendt langt mere affald end tilfældet er i dag. En medarbejder der er klar på en til tider uforudsigelig og travl hverdag. Er det dig? Så send os din ansøgning.

Vi har nemlig mange spændende projekter i støbeskeen. I år skal politikerne bl.a. vedtage en ny affaldsplan, hvor nye ambitioner og mål skal fastlægges. Derudover er vi også ved at lægge en sidste hånd på vores nuværende affaldshåndteringsplan.

Dine opgaver hos os
Til vores team for dagrenovation søger vi en medarbejder, der - i samarbejde med det øvrige team - skal være med til at sikre, at affaldsindsamlingen og behandlingen af dagrenovation fungerer optimalt, og at mest muligt af vores affald bliver sorteret og genanvendt. Hovedparten af opgaverne er opgaver i relation til driften af vores affaldsordninger af dagrenovation. Herudover er der tale om projektledelse af opgaver under den nuværende og kommende affaldsplan.

Opgaver i relation til driften kan (afhængig af kompetencer) være:

  • Udarbejdelse af udbud inden for dagrenovation i samarbejde med vores udbudskontor.
  • Behandle arbejdstilsynssager i forhold til adgangskrav hos borgere.
  • Indgå i undervisningen af skolebørn.
  • Tekniske opgaver i Renoweb-systemet.
  • Byggesager og miljøscreeninger af lokalplaner i relation til affaldsløsninger.
  • Ajourføre vores affalds-app løbende.
  • Hjælpe med borgerbetjeningen ved møder, ferie og sygdom.
  • Kontakt til boligforeninger.
  • Digital hotline.

 Eksempler på selvstændige projekter kan være:

  • Implementering af anden etape af miljøkasseordningen til farligt affald i etageboliger.
  • Implementering af projekter med udgangspunkt i den kommende affaldsplan, som forventes at blive vedtaget i løbet af 2019. Her er ambitionerne høje og nøgleord som cirkulær økonomi, børn, formidling, øget genbrug og kvalitet i genanvendelsen bliver helt centrale.

 Vores ønskeliste til vores nye kollega er lang, og vi forventer ikke, at du kan det hele, men jo mere desto bedre.

Vi vægter højt, at du  

  • har kendskab til affaldsområdet, herunder også gerne cirkulær økonomi.
  • har erfaring med projektledelse, herunder økonomistyring.
  • har interesse, flair og teknisk indsigt i Renoweb-systemet.
  • har erfaring med udbud og kontraktstyring.
  • kan udtrykke dig klart i tale og skrift, herunder at udarbejde mødemateriale til f.eks. udvalgsbetjening.
  • har gå-på mod og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
  • har gode samarbejdsevner og har lyst til at være en del af et team.
  • arbejder selvstændigt og kan sætte ting i gang.
  • har flair for at tale og møde borgere og give dem en god betjening, også i svære sager.

Hvem er vi?
Affald og Trafik er opdelt i to områder: Affald og Genbrug og Trafik og Vej. I Affald og Genbrug er vi 10 medarbejdere, der arbejder for en stærk faglig sag og har et godt samarbejde.

Vores primære opgaver er drift af affaldsområdet og implementering af affaldshåndteringsplanen, herunder indsamlingen af dagrenovation og genanvendelige fraktioner og opkrævning af gebyrer, genbrugspladser, kompostplads, mellemdepot og deponi, myndighedsopgaver i forbindelse med erhvervsaffald samt information og undervisning. Vores opgaver spænder derfor både over udvikling og implementering af affaldsplaner til fokus på at sikre den daglige drift. Det er et område med megen bevågenhed fra borgere og politikere. Vi er pt. i gang med at udarbejde den kommende affaldsplan, hvor cirkulær økonomi, mere genbrug og kvalitet i genanvendelsen spiller en afgørende rolle.

Løn- og Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og forhandling med den forhandlingsberettigede fagorganisation. Stillingen er en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Horsens Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan tilbyde mange goder, f.eks. fleksordning, motionsrum, sundhedsordning, mulighed for at leje ferieboliger, fælles sociale aktiviteter mv.

Kontaktperson
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Marie Lindberg Tefre på tlf. 5180 9104.

Ansøgningsfrist og videre ansættelsesforløb
Ansøgningsfrist: 7. april 2019
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17, 2019.
Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest pr. 1. juni 2019.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.