The job Engageret Afdelingsleder med erfaring i areal- og rettighedserhvervelse has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vær med til at sætte rammerne for et projektorienteret fagmiljø, der yder et solidt, konsistent og værdiskabende bidrag til Energinets store portefølje af anlægsprojekter på både national og international bane. Hvis du er en engageret og samarbejdsorienteret leder med et solidt fagligt fundament, der brænder for at opbygge relationer, er du måske vores nye leder for afdelingen Arealer og Rettigheder. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

Du forankrer og videreudvikler et professionelt fagmiljø
Du får ansvaret for afdelingen Arealer og Rettigheder bestående af 20 medarbejdere med høj faglighed og stor lyst til samarbejde. Afdelingen har ansvar for at få de nødvendige myndighedstilladelser til Energinets anlæg på land og for – ved frivillig aftale eller ekspropriation - at sikre Energinets ret til at gennemføre anlægsprojekterne og vores fremtidige rettigheder omkring anlæggene. Afdelingen indhenter ligeledes myndighedstilladelser/dispensationer og varetager interessent- og borgerinddragelse i forbindelse med anlægsprojekterne. Herudover har afdelingen ansvaret for henvendelser vedrørende vores eksisterende elnet.

Jobbet som afdelingsleder for Arealer og Rettigheder kræver, at du har et solidt fagligt fundament, som gør dig i stand til at indgå i dybe faglige drøftelser med dine medarbejdere og klæde dem godt på til selvstændigt at løfte opgaverne og håndtere svære situationer. Samtidig deltager du selv i vanskelige forhandlinger, hvor der er behov for din erfaring og evne til at finde løsninger på modsatrettede interesser.

”Jeg lægger vægt på, at du har viljen og lysten til personaleledelse og har fokus på sparring og udvikling af medarbejdere, samtidig med at du formår at skabe tydelige rammer for dine medarbejdere”, fortæller områdeleder Marian Kaagh.

Du kan se frem til at blive en del af et velfungerende og dynamisk lederteam bestående af godt 20 lederkolleger i forretningsenheden Eltransmission - med i alt ca. 350 medarbejdere - og i dagligdagen har du et meget tæt samarbejde i et mindre lederteam på fem afdelingsledere og en områdeleder, der sammen leder området Projekter.

Empatisk leder med forståekse for at begå dig tværorganisatorisk
Du har en relevant højere uddannelsesmæssig baggrund som fx landinspektør, jurist eller ingeniør og har erfaring fra lignende job, hvor du har opnået erfaring med arealforvaltning, naboret og rettighedserhvervelse. Du har nogle års erfaring med ledelse og har ideelt også erfaring som projektleder eller specialist på større anlægsprojekter. På grund af det brede interne og eksterne samarbejde er det vigtigt, at du har en god situationsfornemmelse og er vant til at indgå i forhandlingssituationer - ligesom det er et krav, at du behersker dansk på højt niveau i skrift og tale.

Som leder forstår du at motivere og skabe engagement og fælles mål for dine medarbejdere - og du evner at udvikle fagmiljøer. Fokus på tværgående samarbejde er naturligt for dig, og i kraft af din naturlige autoritet og integritet sætter du tydelig retning for afdelingen. Som en del af ledergruppen for området Projekter bidrager du med initiativ, omstillingsparathed og sparring. Du forstår, at du også har en rolle i at bidrage til at lede hele området og hele forretningsenheden. På det personlige plan lægger du vægt på at være der for dine medarbejdere, ligesom du går til opgaverne med et stort drive og møder folk i øjenhøjde.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”ansøg”, så vi har den senest 18. juni 2019. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte områdeleder Marian Kaagh på telefon 2333 8688. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder