The job Energileder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Energileder til Team Kommunale Bygninger

Vil du være med til at sparre CO2? I Lolland Kommune er du med til at gå foran i den grønne omstilling, som verden er i gang med. Vi producerer otte gange mere grøn energi, end vi selv kan bruge, men vi leder stadig efter forbedringer - og det skal du være med til!
 
Om os
Sektor for Service og Bygninger i Lolland Kommune er en forholdsvis nyetableret stabssektor fra 1. januar 2015.
 
Vi er organisatorisk opbygget i tre teams med en understøttende administration, der foruden servicering af teams også varetager opgaver relateret til udlejning af kommunale bygninger, forsikring, risikostyring og bilparkoptimering.
 
Team Intern Service varetager interne serviceopgaver, rengøring, kantinedrift,
mødeservicering og en række bestillingsopgaver for sektorområderne. Teamets 125 medarbejdere ledes af områdets teamleder og tre koordinatorer.
 
Team Teknisk Service varetager den løbende udvendige og indvendige vedligeholdelse, passer udenomsarealer, sikrer optimal drift af bygningernes installationer samt transport- og forflytningsopgaver. Teamets 75 medarbejdere ledes af en teamleder og tre koordinatorer.
 
Team Kommunale Bygninger varetager kommunale anlægsprojekter relateret til bygninger, periodisk vedligeholdelse af den ydre klimaskærm, indvendig vedligehold, vedligehold af installationer og energioptimering i de kommunale bygninger. Teamets syv medarbejdere ledes af en teamleder.
 
Din hverdag i Team Kommunale Bygninger

Hos os kommer du til at bidrage til løsning af Team Kommunale Bygningers samlede opgaveportefølje primært inden for energiledelse, energibesparelser og bygningsdriftsoptimering i de kommunale bygninger. Du bidrager ligeledes til sektorens understøttende og strategiske rolle i koncernen i tæt dialog med din teamleder og sektorchef.
 
Du er med til at fastholde, drive og videreudvikle den eksisterende indsats på energiområdet ud fra den fastsatte strategiske retning, og du bidrager til løsning af teamets samlede opgaveportefølje primært inden for energiledelse. Du udarbejder standarder inden for bygningernes drift, anvendelse og indeklima, samt standarder inden for nybygning og renovering. Du følger op på de eksisterende indsatser, der er iværksat ude på Lolland Kommunes institutioner.
 
Din arbejdsuge er afvekslende, og opgaverne på kontoret suppleres med tilsynsopgaver og mødeaktivitet, og du har stor indflydelse på, hvordan din arbejdsdag former sig. Du taler og samarbejde med mange forskellige personer i Lolland Kommune, og er i tæt kontakt med de eksterne rådgivere, der hjælper med teamets og dine egne opgaver. På kontoret arbejder du tæt sammen med gode kolleger og spiser din frokost i kantinen med mange forskellige faggrupper på sundhedscenteret i Maribo.
 
”Vi arbejder i øjeblikket bl.a. med døgnrytmelys. Det er lys, der muliggør en styring svarende til den udendørs døgnrytme, hvor flere studier har vist, hvor stor betydning det kan have på skoleelevers koncentration samt den generelle sundhedsmæssige trivsel", siger Teamleder Kristian Hovmark, der har været ansat siden 2010.
 
Dine faglige kompetencer
Du:

 • har et godt teoretisk udgangspunkt i form af relevant uddannelse som fx ingeniør gerne suppleret med relevant efteruddannelse som energileder, kombineret med praksiserfaring inden for energiområdet
 • har en strategisk og analytisk tilgang og trives med store mængder data
 • kan planlægge og gennemføre mindre byggearbejde primært på installationer herunder varetage udbudsprocessen som offentlig bygherre
 • har kendskab til og erfaring med ISO 50001
 • har stor brugererfaring med officepakken, herunder excel
 • er meget gerne rutinert i præsentationsteknik og programmer som Power Point
 • har gerne kendskab til Digitale Bygningsdata eller erfaring med andre FM og energiledelsessystemer
 • har erfaring med udarbejdelse af kvalitetsbeskrivelser og standardisering inden for byggeri og vedligeholdelse
 • besidder et gyldigt kørekort til minimum kategori B. 

Dine personlige kompetencer
Du:

 • har en professionel, kvalitetsbevidst og forretningsorienteret tilgang til opgavernes udførelse
 • har overblik til at forberede, gennemføre og afslutte tiltag inden for området og kan sikre overlevering og formidling af resultaterne
 • er lyttende, klar, opsøgende og anerkendende i samarbejdet og kommunikationen med ledere, medarbejdere, kollegaer og interessenter
 • forstår at håndtere balancen mellem at insistere, rådgive og sparre med organisation og interessenter
 • sikrer rettidig inddragelse af - og kommunikation med - ledelse, kollegaer og interessenter i forbindelse med opgaveløsning
 • kan selvstændigt strukturere, organisere, prioritere og sikre fremdrift i egen opgaveportefølje samt følge op på gennemførte projekter for at sikre fastholdelsen af resultaterne
 • evner at håndtere og navigere i mange og komplekse opgaver samtidig
 • kan kontinuerligt - og i god tid - justere og tilpasse dig til nye opgaver og situationer
 • motiveres af teamsamarbejde, men evner også at arbejde selvstændigt og påtage dig ejerskab til opgaverne
 • er god til at skabe kontakt og tillid til ledere og medarbejdere
 • har blik for god service, og at god service ikke er en entydig størrelse
 • har vilje og evne til at holde viden og uddannelse ajour, fx ved deltagelse i relevant efteruddannelse, deltagelse i erfa-grupper samt sparring med kolleger og eksterne rådgivere 

Du kan læse mere om stillingen her i Job- og personprofilbeskrivelsen for Energileder.
 
Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte Teamleder Kristian Hovmark på tlf. 54676438.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.
 
Ansøgningsproces
Send din ansøgning, CV og relevante dokumenter via nedenstående link senest d. 6. januar 2020. Vi forventer at afholde 1. samtaler d. 14. januar og 2. samtaler d. 17. januar. Ansøgere der går videre til 2. samtale vil blive bedt om at gennemføre en Person Profil Analyse inden denne.
 
Hvis du - lige som os - brænder for at spare på energien, så glæder vi os til at modtage din ansøgning!

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder