Skip to main content
The job Dygtig økonom eller talstærk tekniker has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Genopslag: Dygtig økonom eller talstærk tekniker til kontoret for vand og affald i Energistyrelsen

Vil du være med til at forme fremtidens vand- og affaldssektor? Er du en dygtig økonom eller talstærk tekniker med interesse for forsyningssektoren? Og har du lyst til at arbejde med økonomiske analyser og konsekvensvurderinger på et område med politisk bevågenhed og stor betydning for borgere og virksomheder? Så er en stilling i kontoret for vand og affald i Energistyrelsen helt sikkert noget for dig. 

Om jobbet 
Forsyningssektoren har stor betydning for borgeres økonomi og hverdag og for virksomheders konkurrenceevne. Samtidig spiller sektoren en nøglerolle i den grønne omstilling og omstillingen til en cirkulær økonomi. Det indebærer et stadigt stigende fokus på, hvordan forsyningssektoren reguleres. Og området er kendetegnet ved en rivende udvikling - både teknisk, regulatorisk og politisk.

Energistyrelsen varetager en lang række opgaver i relation til forsyningssektorerne - el, gas, varme, vand og affald. I Center for Forsyning arbejder vi med den økonomiske regulering for at give forsyningsselskaberne de bedst mulige betingelser for at levere en stabil og effektiv forsyningsydelse til deres kunder.

Kontoret for vand og affald søger en talstærk økonom/tekniker. Du vil blive en del af et kontor, hvor vi har fokus på at skabe en robust, effektiv og fremsynet regulering af sektorerne. Og du vil blive en del af et kontor, hvor vi indgår i udviklingen af ny regulering, der kan understøtte ressourcedagsordenen og bidrage til den grønne omstilling og klimatilpasningen. Kontoret består af en kontorchef, to teamledere, 13 medarbejdere og studenter.

Kontoret er inddelt i et vand- og et affaldsteam. Hvilket team du tilkobles vil afhænge af kvalifikationer og ønsker. Du vil skulle arbejde sammen med gode kollegaer med forskellige kompetencer - jurister, økonomer, teknikere og generalister - og bliver en del af en travl hverdag med afvekslende opgaver, hvor dine kompetencer, uanset stilling, vil blive sat i spil. 

Affaldsteamet
Affaldssektoren står overfor mange spændende udfordringer. Fokus i teamet er bl.a. at understøtte en effektiv sektor til gavn for forbrugerne, som udnytter ressourcerne bedst muligt og bidrager til den cirkulære økonomi. Vi understøtter udviklingen ved at skabe forudsigelige rammevilkår og sikre en hensigtsmæssig omstilling til et mere konkurrencepræget marked. 

I affaldsteamet vil dine opgaver primært være knyttet til arbejdet med regeringens forsyningsstrategi, herunder regeringens udspil om yderligere konkurrenceudsættelse af affaldssektoren. Det indebærer bl.a. økonomiske analyser, konsekvensberegninger og effektvurderinger af tiltag og politiske forslag, samt vurderinger af den økonomiske incitamentsstruktur i den kommunale og private del af sektoren.  Du vil derudover skulle bidrage til de løbende driftsopgaver, som Energistyrelsen varetager på affaldsområdet. 

Vandteamet
Vand indgår som et centralt input hos mange produktionsvirksomheder og udgør en stor post i mange husholdningers budget. Samtidig spiller sektoren en væsentlig rolle ift. klimatilpasningsindsatsen. Sektoren har derfor stor politisk bevågenhed og står overfor store investeringer.

I vandteamet understøtter vi udviklingen ved løbende at forny og forfine monopolreguleringen af sektoren, så selskaberne kan løse deres opgaver, uden at forbrugerne betaler en unødigt høj pris. Du vil skulle arbejde med implementering af den seneste aftale om ny regulering af sektoren, indgå i analysearbejde om effekten af forskellige reguleringsværktøjer, deltage i lovforberedende arbejde og bidrage til den løbende sagsbehandling på området. 

Om dig 
Vi forventer af dig, at du er uddannet økonom, ingeniør eller lignende. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med reguleringen af vand og/eller affaldssektoren.

Vi lægger derudover vægt på, at du: 

  • har kendskab til og interesse for økonomisk regulering af forsyningssektorerne
  • har erfaring med samfundsøkonomiske beregninger
  • kan lave selvstændigt analysearbejde, er velbevandret i regneark og hurtigt kan tilegne dig ny viden
  • har interesse for forsyningssektoren 
  • har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
  • kan tænke i helheder og fastholde overblikket, når det går stærkt 
  • kan formidle komplekse problemstillinger på en let forståelig måde
  • har gode samarbejdsevner og kan indgå i tværfagligt samarbejde med eksterne og interne parter

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som fuldmægtig med rådighedsforpligtigelse i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten som. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.
Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Marie Thorlacius-Ussing, tlf. 4172 9054. 

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning  
Send din ansgning via "Ansøg" linket på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest onsdag d. 27. marts 2019. 

Samtaler forventes afholdt i uge 14 og 15. 

Kandidater skal være indstillet på at skulle udarbejde en case i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder