Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) søger en lektor/adjunkt på fuld tid til diplomingeniøruddannelsen inden for området softwareteknologi.

Stillingen
Vi tilbyder et job med et afvekslende og fagligt udfordrende indhold på en arbejdsplads, der hver dag har fokus på faglighed og på at skabe flere og bedre ingeniører til det danske samfund.
I takt med den hastige teknologiske udvikling og behovet for flere kyndige softwareingeniører befinder Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet sig i en rivende faglig og organisatorisk udvikling.
 
Stillingen er for dig, der har lysten og evnerne til at præge en ingeniøruddannelse i hastig udvikling på en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, som arbejder med viden, kreativitet og innovation som centrale produkter. Den er for dig, der har lyst til, i tæt kontakt med studerende og kollegaer, at anvende og udvide din faglighed.

Du kommer til at indgå i et stærkt team af undervisere, forskere og udviklere på elektronik- og softwareteknologi-uddannelserne, samt skolens øvrige medarbejdere

Det forventes, at du på sigt skal kunne varetage undervisning og udvikling inden for flere af uddannelsernes emner samt varetage projektvejledning og coaching af studerende. Afhængig af dine kvalifikationer kan undervisning på andre diplom- eller civilingeniøruddannelser komme på tale.

Der vil være mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter med andre forskningsfelter og industrielle partnere.

Dine faglige kompetencer
Du har en relevant uddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau.

Du har erfaring inden for nogle af følgende områder:
 

  • Programmeringssprog: C#, Java, Kotlin, Swift, JavaScript/TypeScript, C/C++
  • Udviklingsmetoder og test: Agile, SCRUM, TDD
  • Mobile platforme: Android, iOS, cross-platform (React Native/Flutter)
  • Web: Angular, React, Vue
  • Desktop: Windows/Linux/Mac
  • Backend og Cloud: Google Cloud/Firebase, MS Azure eller AWS

 
Derudover er det en fordel, hvis du har erfaring med en eller flere af følgende: embedded udvikling, machine learning, DevOps.

Det er afgørende, at du har en stærk faglighed og relevant erfaring med ingeniørfaglige problemstillinger. Dokumenterede undervisnings- og pædagogiske kvalifikationer er også et plus, herunder erfaring med vejledning og coaching af studerende. Det vigtigste er en oprigtig interesse i de studerende og en lyst til at lære fra dig. Som en del af stillingen vil du gennemgå et forløb med andre nye adjunkter/lektorer, som indeholder specifik uddannelse inden for pædagogik og vejledning.

Vil du præge fremtidens ingeniøruddannelser?
Som adjunkt/lektor kommer du til at præge uddannelsen og det faglige fundament, som vi sender vores færdiguddannede diplomingeniører ud i verden med, når de skal bygge fremtidens løsninger. Fælles for vores diplomingeniører er, at de vil komme til at bidrage til en gennemgribende forandring af vores samfund, vores brug af information og få en central rolle i at flytte den teknologiske udvikling for virksomhederne lokalt og internationalt. Derfor arbejder Ingeniørhøjskolen aktivt med internationale principper for ingeniøruddannelse (CDIO) med henblik på at styrke uddannelsernes indhold og anvendelighed nu og i fremtiden.

Ansættelsesprocedure
Et fagligt bedømmelsesudvalg med eksternt flertal vurderer ansøgernes faglige kvalifikationer. Det faglige udvalg indstiller kvalificerede ansøgere til ansættelse.
Et ansættelsesudvalg bestående af direktør og udviklingschef behandler kvalificerede indstillinger og indkalder til uddybende samtaler.

Ansættelsessted
Du ansættes på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE). Arbejdsstedet er AU Campus Aarhus, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ECE udviklingschef Mikael Bergholz Knudsen på tlf. 21 74 53 55, e-mail: mbk@ase.au.dk.
 
Ansøgningsfrist: 26. oktober 2020.

Forventet tiltrædelsesdato: 1. januar 2021.
 
Formalia
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, og evt. undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Referencer
Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referenceper-sonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågæl-dende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Der er igangsat en proces med henblik på reorganisering af hele ingeniørområdet på Aarhus Universitet. Læs mere her: https://eng.au.dk/nyheder-og-arrangementer/nyheder/vis/artikel/ny-organisering-skal-styrke-ingenioeromraadet-paa-aarhus-universitet-1/
 
Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.