Skip to main content
The job CSM koordinator til Sikkerhed og CSM has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

CSM koordinator til Sikkerhed og CSM i Lyngby, Odense, Vejle eller Aarhus (30257)

Vi varetager mange spændende jernbaneprojekter i Danmark og i udlandet, og søger derfor både erfarne og minde erfarne personer, der kunne tænke sig at arbejde i et motiveret og stærkt fagligt miljø, hvis opgave er, at forestå den proces (CSM), der skal gennemføres for at det enkelte projekt kan godkendes ved de respektive myndigheder og dermed få tilladelse til at blive udført. 

Vi har kontorer i hele Danmark, så der skulle være mulighed for, at vi er tæt på dig.

Fagligt velfunderet inden for csm og baneteknik

 • Du er ingeniør, eller har anden relevant uddannelse eller erfaring fra jernbanemiljøet. Måske har du nogle års erfaring fra arbejdsopgaver inden for jernbaneinfrastruktur, rullende materiel, risikovurdering og måske kvalitets- eller sikkerhedsledelse, men det er ikke et krav.
 • Er du helt ny fra DTU eller fra ingeniørhøjskolerne er stillingen også for dig. Vi forventer dog, at du har stor interesse for jernbaner og de processer, som skal være gennemført for at et projekt kan få tilladelse til at blive udført.
 • Du vil komme til at indgå i et tæt og udfordrende tværfagligt samarbejde med ingeniører og teknikere inden for spor, signal og sikring, bro, vej, jord og miljø. Du vil referere til sektionslederen, men dit daglige omdrejningspunkt vil være dine kunder og projekter.
 • Som CSM-koordinator bliver du det vigtige bindeled mellem de mange fagområder og sikkerhedsledelsen i projekterne med ansvar for at gennemføre risikovurderingsprocessen.
 • Du bliver ansvarlig for at koordinere processen med sikkerhedsassessor og sikkerhedsmyndighed, så projekterne i sidste ende opnår godkendelse fra sikkerhedsmyndigheden.
 • Du får mulighed for at beskæftige dig med alle aspekter af CSM-processen, herunder også samarbejde og koordinering med bygherrer eller entreprenører.
 • Du bør have en systematisk tilgang til dit arbejde. Du har god almen forståelse for ét eller flere af de jernbanetekniske fagområder og gerne erfaring med risikovurdering, kvalitetsledelse eller sikkerhedsledelse.  
 • Er du nyuddannet, vil du blive knyttet til en mentor, som vil sikre, at du vil blive indført i de nødvendige processer. Du vil på intet tidspunkt blive stå alene med en opgave, uden du er indforstået hermed.  
   

Bindeled blandt flere fagområder
Er du nyuddannet eller har erfaring spiller ikke den store rolle, så længe du har drive og lyst til at lære. Desuden kan du nikke genkendende til følgende udsagn:

 • Du har faglig stolthed
 • Du har erfaring med facilitering af fareidentifikationsworkshop 
 • Du er vant til at arbejde på projekter forankret i Danmark og eventuelt Norge og Sverige
 • Du kan formulere dig godt på dansk og engelsk såvel skriftligt som mundtligt.

Som person kan du desuden nikke genkendende til følgende:

 • Du har lyst til at arbejde i teams på store multidisciplinære projekter med både danske og udenlandske kollegaer og samarbejdspartnere
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdssted og opgave
 • Du arbejder selvstændigt, målrettet og struktureret
 • Du har systematisk tilgang til dig arbejde.

COWI som arbejdsplads
Du får et job i en spændende international virksomhed i vækst med gode faglige og karrieremæssige perspektiver - også internationalt.

Vi er resultatorienterede med en venlig omgangstone og med respekt for hinanden. 

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med en udstrakt grad af frihed under ansvar.

Som afdeling er vi kendetegnet ved, at der er et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og stor faglig stolthed. Vi har et godt socialt miljø og holder af at fejre vores succes i fællesskab.

Vi gør vores bedste for, at alle medarbejdere har mulighed for personlig og faglig udvikling med indflydelse på egne arbejdsforhold.
 

Interesseret?
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Claus Jørgensen 
Sektionsleder
Sikkerhed og CSM
Tlf.: 2015 4863
 

Vi ser frem til at modtage dit cv og ansøgning hurtigst muligt, da vi gennemgår ansøgninger løbende, dog senest d. 7. april 2019.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder