The job Compliance specialist med fokus på risikostyring has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now
chevron_leftPrev

Om QA & Compliance
Du bliver en del af vores 1 år gamle Compliance team på Statens Serum Institut, som hører ind under QA & Compliance afdelingen, der tæller i alt 28 kolleger. Compliance teamet er med vores 15 kolleger ansvarlige for at definere og sikre compliance inden for fysisk sikkerhed og beredskab, IT-sikkerhed samt databeskyttelse.

Vi har en bred vifte af forskelligartede IT-systemer på SSI, som understøtter forretningsprocesser og datahåndtering af sundhedsdata, biobanking, analyser, teknisk drift, indkøb og salg af vacciner og beredskabsprodukter. I løbet af 2021 skal SSI overflytte driften af vores it-systemer til Statens It, så der venter mange store udfordringer til vores nye Compliance specialist.

Din hverdag hos os
I stillingen som Compliance specialist bliver dit hovedansvar at sikre vores it-compliance i forhold til de lovkrav og retningslinjer, SSI er underlagt. Det indebærer, at du skal udføre risikovurderinger, konsekvensanalyser, afdække incidents samt udarbejde og udføre kontroller af SSI’s procedurer for at sikre, at disse udføres korrekt og er effektive.

Herudover vil dine opgaver være at:

 • foretage risiko- og konsekvensvurderinger af SSI’s systemportefølje
 • facilitere risiko-workshops og støtte SSI’s gennemførelse af risiko- og konsekvensvurderinger
 • identificere, analysere, og følge op på risici – herunder etablere mitigerende handlinger/foranstaltninger
 • deltage i afdækning af incidents samt biddrage til indrapportering af disse til Datatilsynet
 • foretage interne audits og deltage i eksterne tilsyn af SSI fra fx Rigsrevisionen og Datatilsynet.

I din hverdag kommer du til at sparre med og rådgive bredt i SSI’s organisation. Det kræver derfor, at du har en god gennemslagskraft samtidig med, at du kan formidle compliance til dine kollegaer med forståelse for, hvordan det påvirker deres hverdag. Du er pragmatisk og tilfører værdi til organisationen ved at se løsningsmuligheder.

Jobbet vil være noget for dig, der er analytisk, selvstændig og god til at tage action og drive processen fremad. Din arbejdsstil er strukturerende og undersøgende og du trives blandt kolleger, der går op i compliance og datasikkerhed.

Du kommer til at arbejde sammen med fagligt dygtige og dedikerede kolleger i en hverdag med højt tempo og store udfordringer. Hver dag byder på nye problemstillinger, og du skal derfor være parat til at tage opgaver ind fra højre og sætte hele dit faglige og personlige register i spil. Det er vigtigt, at du bliver anset og respekteret som en værdiskabende sparringspartner i alt, hvad der vedrører It-sikkerhed.

Et af dine succeskriterier er at sørge for, at sikkerhedsniveauet er målbart og forøges. Du får en væsentlig indflydelse på udformningen af dit kommende job og tilgangen til It-compliance på SSI.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du har en videregående uddannelse med fokus på it-revision, it-sikkerhed, it-risikostyring og risikostyring gerne kombineret med viden og erfaring inden for offentlig forvaltning (sundhed) herunder ISO27001, ISO27701, ITEL og gerne andre relevante kontrolrammeværk, praksisser og standarder.

Vi ser herudover gerne, at du:

 • gerne et par års praktisk erfaring fra en lignede stilling
 • har et stort drive og er vant med at have ansvar for risikovurdering i et bredt samarbejde i organisationen
 • har stærke formulerings- og formidlingsevner både mundtligt og skriftligt
 • er kompetent indenfor stakeholder management med en god forretningsforståelse og enkel tilgang til risikostyring
 • er en inddragende empatisk person, der kommunikerer i øjenhøjde med alle med fokus på tillid, dialog og coaching.
 • er nysgerrig på at lære mere om eksisterende forretningsprocesser med henblik på at hjælpe til med at procesoptimere og samkøre processer.

Vi tilbyder
Vi tilbyder spændende og udviklende opgaver på en arbejdsplads, der er internationalt anerkendt for at løse væsentlige nationale og globale sundhedsopgaver. 

Du får mulighed for indflydelse på tilgangen til risikostyring indenfor Sundheds- og Ældreministeriet med en kombination af tværorganisatorisk teamarbejde internt i SSI og eksternt med Sundhedsdatastyrelsen og Cyber Information Security.

Vi er en fleksibel arbejdsplads med en 37 timers arbejdsuge inkl. frokostpause. SSI er centralt beliggende i København med gode offentlige transportmuligheder.

Om ansættelsen
Du bliver ansat efter gældende overenskomst mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet. Afhængig af dine kvalifikationer og dokumenterede erfaring vil ansættelse ske som enten akademisk medarbejder, specialkonsulent eller chefkonsulent.

Der er tale om en varig stilling på fuld tid.

Kontakt os gerne 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sara Nielsen på tlf. 28597800 eller på mail: san@ing.dk.

Er du interesseret?
Klik på "ansøg" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. 

Du kan læse mere om os på www.ssi.dk.

Statens Serum Institut har røgfri arbejdstid og en røgfri campus.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.