The job Chefkonsulent med fokus på energiteknologier has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at forme fremtidens varmeproduktion og -forbrug?

Som vores nye chefkonsulent bliver du en del af planafdelingen for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme, hvor du får 30 fagligt passionerede kolleger. I fællesskab sikrer vi en grøn varmeforsyning af høj kvalitet og til den rigtige pris til vores fjernvarmekunder - også på lang sigt. Vi arbejder sammen om varmeproduktion, net, forbrug, varmekøb/-salg, planlægning og optimering af Københavns samlede fjernvarmesystem, herunder optimering af fjernvarmeproduktionen i forhold til elsystemet og elmarkedet. Vi inkluderer nye teknologier, effektive løsninger og nye muligheder.
 
Du bliver en del af sektionen for varmeproduktion og -forbrug med ti dygtige specialister, der sammen dækker et stort arbejdsområde med udgangspunkt i varmeproduktion og -forbrug. Da varmesektoren er under store forandringer i disse år, både regulatorisk og teknologisk, arbejder vi med indpasning af nye teknologier i det eksisterende fjernvarmesystem, herunder varmepumper, overskudsvarme, varmelagre, decentrale producenter og geotermisk varme. Desuden har vi fokus på forbrugssiden og hvordan samspillet med forbrugerne kan indrettes, så det understøtter en effektiv og CO2-neutral fjernvarmeforsyning. 
 
Et omdrejningspunkt i sektionen er også helhedsplanlægning, som vi udarbejder selv eller i samarbejde med vores ejere og samarbejdspartnere, herunder scenarier for fremtidens varmeforsyning, samlet varmeplan for hovedstadsområdet, Københavns Kommunes klimaplan samt varmeforsyningskoncepter for nye byområder, f.eks. Nordhavn. 
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være: 

  • Innovations- og udviklingsprojekter, herunder udvikling og demonstration af nye tekniske løsninger i fjernvarmesystemet på både produktions- og forbrugssiden 
  • Teknisk og administrativ koordinering på større EUDP-projekter og lign. 
  • Strategisk udvikling af varmeproduktion og varmeforbrug til fremtidens fjernvarmeforsyning 
  • Indpasning af nye teknologier i fjernvarmesystemet 
  • Helhedsplanlægning for fjernvarmesystemet 
  • Udvikle og integrere varmeforbrugeres fleksibilitet i det samlede energisystem 
  • Udarbejde beslutningsgrundlag og business cases for varmeproducerende teknologier, f.eks. i forbindelse med spidslastanlæg, varmepumper, overskudsvarme og geotermi 
  • Sektionen er en del af en den samlede planlægningsafdeling med i alt 30 engagerede medarbejdere. Sektionen har et tæt samarbejde med de tre øvrige sektioner og teams i afdelingen, der omfatter varmenet, kraftværk og energianalyser. 

Erfaring med energiteknologier og energiplanlægning 
Vi forventer, at du er ingeniør eller har en anden solid teknisk baggrund. Vi ser gerne, at du har mindst otte års erfaring inden for udvikling og indpasning af nye teknologier i energisystemet, fx fra en rådgivningsvirksomhed. Du har et bredt kendskab til energiteknologier, herunder varmepumper, lavtemperaturfjernvarme og integration af overskudsvarme - og du har indgående viden om energisektoren og den igangværende omstilling af el- og varmesystemet til vedvarende energi. Du har erfaring med at arbejde med innovations- og udviklingsprojektet samt strategi. Du har kendskab til de lovgivningsmæssige rammer på energiområdet, herunder reguleringen på varmeområdet. Du er en erfaren projektleder, og du kan varetage projektledelsen af såvel interne som eksterne projekter i HOFOR. Endelig er du i stand til at dele ud af din viden og fungere som mentor og rollemodel for mindre erfarne kolleger. 
 
Du er grundig og ansvarsbevidst og sætter pris på det gode samarbejde. Du er i stand til at arbejde selvstændigt og følge dine projekter og opgaver til dørs. Da planlægningsafdelingen arbejder på tværs af fagligheder både internt og eksternt, er det vigtigt, at du formår at skabe gode relationer til mange forskellige kolleger og kan kommunikere teknisk svære problemstillinger til andre faggrupper. 
 
Da koncernsproget i HOFOR er dansk, skal du beherske dansk flydende i skrift og tale. 
 
Bliv en del af en større udvikling 
I HOFOR bliver du en del af en fælles vision. Vi skaber bæredygtige byer og planafdelingen lægger grundlaget for fremtidens forsyning. Du bliver en del af Danmarks største forsyningsselskab. Vi bygger nyt, renoverer og optimerer hele tiden vores forsyning, så vi kan fortsætte med at levere forsyningsløsninger med høj sikkerhed og kvalitet. Vi sætter pris på din faglige stolthed, og du vil bidrage til, at vi fortsat udvikler arbejdsopgaver og processer.    
 
Du kan læse mere om HOFOR og vores vision om at skabe bæredygtige byer på https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/ ;
 
Klar til at ansøge? 
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Thomas Engberg Pedersen på telefon 2795 4406. 
 
Ansøgningsfristen er den 3. april 2019. 
 
Vi forventer løbende at holde ansættelsessamtaler og opfordrer dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt. 
 
Forventet ansættelse pr. 1. juni 2019. 
 
Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.