Skip to main content
The job Barselsvikar - til vores råstofteam i 15 måneder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Råstoffer – vores råstofteam skal bruge en teamorienteret barselsvikar i 15 mdr.

Som medarbejder i afdelingen Klima & Ressourcer vil du bidrage til en spændende og vigtig samfundsopgave, da forsyningen med råstoffer til byggeri og infrastruktur er grundlæggende for udvikling og vækst. Du må meget gerne være med til at præge arbejdet mod en mere bæredygtig indvinding og brug af vores ikke fornybare ressourcer.  
 
Råstofteamet
Teamet arbejder med tilladelser til råstofindvinding, råstofkortlægning og -planlægning. Tilladelsesområdet omfatter også tilsyn og håndhævelse samt tilførsel af jord til råstofgrave. Råstofplanlægningen omfatter bl.a. udarbejdelse af råstofplaner med tilhørende strategier, afvejninger og vurderinger samt en række projekter, der understøtter planarbejdet.  
 
Som barselsvikar i råstofteamet vil du afhængigt af dine kompetencer og erfaringer fra råstof- og planområdet enten primært skulle arbejde med tilladelsesdelen eller plandelen.  

 • Tilladelsesdelen omfatter udarbejdelse af råstoftilladelser og afgørelser om miljøkonsekvensvurdering, tilsyn med råstofindvinding, håndtering af klager fra borgere og andre interessenter samt samarbejde med råstofbranchen, kommuner og andre myndigheder. 
 • Plandelen omfatter udarbejdelse af Råstofplan 2020, miljøvurdering af planer og programmer, analyser af statistisk materiale, vurdering af indkomne forslag, indstilling til politiske udvalg, afholdelse af borgermøder, besvarelse af borgerhenvendelser og høringssvar på statslige og kommunale planforslag.  

Arbejdsformen 
I vores arbejde er udgangspunktet, at vi finder de bedste løsninger i samarbejdet og dialogen med kollegaer og vores mange forskellige interessenter. Vi er en politisk organisation, og rammen for vores opgaveløsning sker på baggrund af politiske beslutninger. Vores opgave er at udarbejde højt kvalificerede beslutningsgrundlag til brug for disse beslutninger. Ligesom det er vores opgave at træffe administrative afgørelser på et højt fagligt grundlag. 
 
Kvalifikationer og kompetencer 
Du har en relevant akademisk uddannelse, gerne naturvidenskabelig, men det kan også være en juridisk baggrund med fokus på miljøret eller en samfundsvidenskabelig uddannelse med et indhold der er relevant for arbejdet med råstoffer. 
 
Vi forestiller os, at du har erfaring med flere af følgende:  

 • Myndigheds- og planopgaver  
 • Natur- og miljølovgivning   
 • Miljøvurderinger   
 • Natura 2000-vurderinger, væsentlighedsvurderinger og vurderinger omkring bilag IV-arter  
 • Vurdering af forhold inden for områderne grundvand, landskab, trafik, støj og støv   
 • GIS og GIS-analyser  
 • Arbejdet i en politisk organisation  

Vi ønsker os en ny kollega med initiativ og godt humør, og som kan bevare roen, når tingene går stærkt. Det er vigtigt, at du evner løbende at prioritere mellem opgaverne.

Vi søger dig som kollega, hvis du: 

 • Har gode samarbejdsevner og søger faglig sparring med kollegaer. Du trives, og har vist at du værdsætte og kan indgå i teamarbejdet 
 • Arbejder selvstændigt, systematisk og har lyst til at arbejde med både tekniske, planlægningsmæssige og juridisk komplekse problemstillinger 
 • Har lyst til at udfylde rollen som myndigheds- og planmedarbejder med en udadvendt optræden, kan skabe overblik og finde løsninger indenfor gældende lovgivning og rammer for arbejdet i Regional Udvikling 
 • Er indstillet på de rammer en offentlig organisation har, herunder åbenhed og omhyggelighed med oplysninger og data 
 • Er god til og har vist at du kan kommunikere, såvel skriftligt som mundtligt  
 • Bidrager aktivt til vidensdeling internt såvel som eksternt og trives med at udvikle opgaveløsningen 

Du skal have kørekort (B) for, at kunne varetage stillingen. 

Afdelingen 
Klima & Ressourcer er del af Regional Udvikling i Region Syddanmark. I afdelingen arbejder vi med klimatilpasning og forebyggelse, råstofforvaltning i Syddanmarks område samt faglig IT drift og udvikling. Vi lægger vægt på kvalitet og faglighed i sagsbehandlingen, gode samarbejdsevner, samt at der er plads til arbejdsglæde og trivsel. 
 
Du kan læse mere om afdelingens opgaver på www.rsyd.dk/miljoe-raastoffer
 
Klima & Ressourcer har 20 ansatte. Vi har hovedsæde i Vejle samt lokalkontorer i henholdsvis Ribe og Odense. Stillingen kan efter ønske være geografisk placeret i Vejle eller Odense.
 
Om ansøgningen 
Send din ansøgning sammen med relevante bilag ved at bruge linket ”Ansøg” nedenfor. 
 
Ansøgningsfristen er søndag den 31. marts 2019. Der afholdes første og anden samtale hhv. den 4. og 10. april 2019. Mellem 1. og 2. samtalerunde er det muligt, at du skal udfylde en Person Profil Analyse. 
 
Du er velkommen til at kontakte områdechef Trine Sommer Korsgaard tlf. 2920 1560, eller geolog Jens T. Vejrup, tlf. 2336 3614. 
 
Der er tale om en 37 timers tidsbegrænset stilling på forventelig 15 måneder. Vi ønsker, at du kan starte i jobbet senest 1. juni 2019. 
 
Løn efter gældende overenskomst. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.