Skip to main content
The job Arbejdsmiljøkonsulent til Arbejdsmiljø & Beredskab has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

 

Brænder du for arbejdsmiljø og vil du arbejde i Danmarks største forsyningsvirksomhed?
Så kan vi tilbyde dig job i vores hurtigt voksende arbejdsmiljøsektion, hvor vi som in house konsulenter varetager bygherrens arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udførelsesfasen af HOFORs mange bygge- og anlægsprojekter. Med årlige investeringer i milliardklassen kommer vi bredt omkring: Ny flisfyret kraftværksblok på Amagerværket, ombygning og renovering af vandværker, klimatilpasningsprojekter såsom skybrudssikring, omlægning af fjernvarme fra damp til vand, etablering af fjernkøling og vindmøller. Sideløbende udfører vi arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med den løbende udbygning og vedligeholdelse af forsyningsledningerne indenfor HOFOR’s driftsområder spildevand, fjernvarme, vand og bygas, samt energiproduktionen på Amagerværket.  

Hvis du kunne tænke dig at arbejde sammen med fagligt dygtige og engagerede kolleger i Danmarks største forsyningsvirksomhed, har vi brug for dig! Du vil, sammen med resten af arbejdsmiljøsektionen, komme til at løfte opgaver inden for de mange spændende projekter i HOFOR.

Arbejdsmiljøkoordinering, risikovurdering og intern rådgivning 
Som arbejdsmiljøkonsulent i HOFORs arbejdsmiljøsektion, vil du være med til at deltage i arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udførelsesfasen af bygge- og anlægsprojekter i HOFOR’s opgaveportefølje. 

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte: 

 • Arbejdsmiljøkoordinering i projektering og udførelse i tæt dialog med Projektafdelingen. 
 • Udarbejdelse og opfølgning af risikovurdering (HAZID). 
 • Tilsyn med projekter. 
 • Deltagelse i byggemøder. 
 • Intern rådgivning og undervisning inden for arbejdsmiljø. 

Faglig kompetence samt kommunikations- og samarbejdsevner 
Vi forestiller os, at du har en uddannelse som ingeniør, miljøtekniker, cand. Scient, laborant eller anden relevant faglig baggrund. Vi ser gerne, at du har minimum 3-5 års erfaring inden for arbejdsområdet.

Derudover ser vi gerne at du har erfaring med:  

 • Arbejdsmiljølovens krav udmøntet i bygherrebekendtgørelsen. 
 • Arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings- og udførelsesfasen i bygge- og anlægsprojekter, gerne større projekter. 
 • Arbejdsmiljøtilsyn på bygge- og anlægspladser med eksterne entreprenører. 
 • Risikovurdering, Plan for Sikkerhed og Sundhed, arbejdsmiljøjournaler og tilsvarende dokumentation.   
 • Analyse af arbejdsulykker og nærved-hændelser  
 • Ønsket kendskab til arbejdsmiljøkrav til HOFORs bygge- og anlægsprojekter.  

Foruden dine faglige kompetencer lægger vi vægt på dine personlige egenskaber. Stillingen har generelt en bred kontraktflade både i organisationen og eksternt til entreprenører, rådgivere mv. vi lægger vægt på, at du er udadvendt, har gennemslagskraft og kan udvise myndighed og agere professionelt i forhold til de mange eksterne samarbejdspartnere, som du dagligt mødes med. Det er er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt.  

Da vi har et tæt samarbejde med mange interessenter, forventer vi, at du er en holdspiller, som bidrager til fælles målopfyldelse. Du skal have lyst til at dele din viden og skabe resultater gennem et godt samarbejde, og du skal kunne arbejde struktureret og bevare overblikket. 

Stillingen kræver gyldigt kørekort til personbil, kategori B.
Læs mere om HOFOR og vores vision her.

Klar til at ansøge? 
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmiljø- og Beredskabschef Finn Bay Madsen 2795 4382 eller Arbejdsmiljøkonsulenterne Jens Thygesen på telefon 2795 4118 og Jan Holm på telefon nr. 2795 4202.    

Ansøgningsfristen er den 12. maj 2019.  

Vi forventer løbende at holde ansættelsessamtaler, og opfordre dig til at sende din ansøgning hurtigst muligt.   

Ansøgninger modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”Ansøg”. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.