The job Anlægsprojektledere og -medarbejdere til styring af skybrudsprojekter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Anlægsprojektledere og -medarbejdere til styring af skybrudsprojekter i Center for Klimatilpasning i Københavns Kommune 

Vil du være med til at sikre København mod fremtidens klimaforandringer? Kan du arbejde med styring af anlægsprojekter og finde holdbare løsninger på komplekse problemstillinger i en politisk styret organisation? Så er du måske en af vores nye anlægsprojektledere og -medarbejdere.  

Teknik- og Miljøforvaltningen søger projektledere og projektmedarbejdere til styring af projektering og anlæg af skybrudsprojekter, der indgår i kommunens plan for klimatilpasning, med start senest 1. juni 2019. Københavns Kommune skal anlægge ca. 300 skybrudsprojekter, som skal være rygraden i byudviklingen i København i de næste mange år, så klimasikringen samtidig bidrager til at skabe gode byrum og en grønnere by.  

Om os  
Du vil komme til at arbejde i Center for Klimatilpasning, som hører under Byens Fysik, der er det ene af fire serviceområder i Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Klimatilpasning har hovedansvaret for at udvikle og anlægge de ca. 300 skybrudsprojekter. 

Arbejdet foregår i et meget tæt samarbejde med forsyningsselskabet HOFOR og med inddragelse af resten af Teknik- og Miljøforvaltningen og i tæt dialog med omverdenen i form af borgere og andre interessenter. Center for Klimatilpasning har ansvaret for udvikling og rammesætning af skybrudsprojekterne fra den tidlige planlægning og frem til, at projekterne er færdiganlagt. 

Centeret har også ansvaret for den overordnede styring, strategi, økonomi og politikerbetjening i forbindelse med projekterne. De fleste af de 300 projekter er stadig i planlægningsfasen, og vi skal i de kommende år udarbejde masterplaner, hvor flere projekter tænkes i sammenhæng, herunder også med HOFORs klimatilpasningsprojekter. 

Da projekterne anlægges på overfladen, skal den vandtekniske løsning også tænkes sammen med hensynet til byrum, landskab og trafik. Hertil kommer en række myndighedskrav, som også skal tænkes ind i planlægningen. Når masterplanerne er gennemført, skal de enkelte projekter projekteres og anlægges.  

I Center for Klimatilpasning er vi en centerchef, to enhedschefer og ca. 50 dedikerede og kompetente medarbejdere med baggrund inden for byplanlægning, klimatilpasning, bynatur, byrum, miljø, trafik, borgerinddragelse, byggeledelse, anlægsstyring, strategi- og visionsudvikling og økonomi. Vi hjælper og sparrer med hinanden og holder humøret højt i en ofte travl hverdag.  

Jobbene  
Fælles for alle stillingerne er, at arbejdet vil bestå i at kunne styre projektering og anlæg af skybrudsprojekterne. Du skal ikke nødvendigvis have viden om alle fagområderne, men være i stand til og have lyst til at sætte dig ind i nyt stof. Du skal kunne arbejde selvstændigt, men samtidig kunne arbejde tæt sammen med dine kolleger.  

Du kan have en teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse med erfaring i planlægning, styring og anlæg i en administrativ og politisk sammenhæng eller erfaring med lignende fra fx en rådgivervirksomhed. Du kan også være generalist med erfaring inden for det tekniske/naturfaglige område eller have evne og lyst til at sætte dig ind i det. Du kan evt. også være nyuddannet med en uddannelse inden for et af de nævnte områder og have relevant erfaring fra studiejob eller lignende.  

Vi lægger vægt på, at du:  

  • har erfaring med projektledelse og/eller porteføljestyring  
  • er struktureret, kan bevare overblikket, stille skarpt og skelne væsentlige fra mindre væsentlige detaljer  
  • har erfaring med implementering af visioner og strategier i konkrete planer og projekter  
  • har erfaring med koordinering og styring af anlægsprojekter ift. aftaler, tid og økonomi fra program til færdigt anlæg  
  • har erfaring med udbud, kontrahering og kontraktstyring af teknisk rådgivning og entreprenørarbejder  
  • kan facilitere processer med mange forskellige aktører på tværs af faggrænser og administrative enheder  
  • kan håndtere skiftende mål for arbejdsopgaverne undervejs i processen  
  • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation eller lyst til at lære det  
  • kan kommunikere letforståeligt på dansk både skriftligt og mundtligt om komplekse sammenhænge  

Du vil indgå i et tværfagligt team af planlæggere, specialister og projekt- og byggeledere, som i tæt dialog varetager udvikling og gennemførelse af projekterne. Afhængigt af dine kompetencer og interesser vil du bl.a. have mulighed for at arbejde med projekterne fra foranalyser, planlægning og analyse, udbud og kontrahering med rådgivere og entreprenører, projekt- og projekteringsledelse, herunder kontrakt-, økonomi- og tidsstyring, samt fx politiske indstillinger, kommunikation med borgere og andre interessenter mv. Du kommer til at arbejde med projekterne fra start til slut og har stor indflydelse på, hvordan opgaverne løses.  

Ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med Københavns Kommune.  

Er du interesseret?  
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte enhedschef Janus Christoffersen på 2036 3827 eller enhedschef Stine Cecilie Brink på 5137 0337.  

Du kan læse mere om Københavns Kommune og Teknik- og Miljøforvaltningen her

Søg stillingen via ovenstående link senest søndag den 7. april 2019 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.