The job Analytisk stærk Security Coordinator has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Analytisk stærk Security Coordinator til Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen

Har du lyst til at deltage i implementeringen af sundhedssektorens strategi for cyber- og informationssikkerhed? Du vil skulle være med til at lede koordinationen af udmøntningen kombineret med, at du selv fungerer som aktiv projektdeltager på opgaver indenfor cyber- og informationssikkerhed i Sundheds- og Ældreministeriet.
Du vil gennem dit arbejde være med til at sikre og beskytte borgernes sundhedsoplysninger.
 
Arbejdet i sundhedsvæsenet er blevet endnu mere afhængigt af digital understøttelse, samtidig med at der er flere trusler end nogensinde mod vores it-miljøer. Der er derfor kommet større fokus på cyber- og informationssikkerhed både på nationalt plan og på sektorniveau, hvor den nye decentrale cyber- og in-formationssikkerhedsenhed (DCIS) er oprettet under Cyber- og Informationssikkerhed i Sundhedsdatastyrelsen. Og vi har brug for dig på holdet!  
 
Om afdelingen  
I sundhedsvæsenet behandles hver dag store mængder følsomme oplysninger til patientbehandling, forskning, klagesagsbehandling, tilsyn, kvalitetssikring og meget mere. Afdelingen for Cyber- og Informa-tionssikkerhed arbejder proaktivt for at sikre, at disse oplysninger bliver beskyttet bedst muligt.  
 
Vi varetager funktionen som decentral cyber- og informationssikkerhedsenhed (DCIS) i forhold til den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi på sundhedsområdet, og stillingen vil derfor både fungere i for-hold til den interne cyber- og informationssikkerhed samt i forhold til implementeringen af strategien og DCIS’ens rolle heri (læs om strategien: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informat...).  
 
Vi arbejder sammen med sundhedsvæsenets parter for at sikre, at patientdata er tilstrækkeligt beskyttet mod eksponering og offentliggørelse. Derfor koordinerer vi også ministeriets kontakt til andre myndigheder, for eksempel Center for Cybersikkerhed, Datatilsynet og Rigsrevisionen.  
 
I afdelingen arbejder vi tæt sammen med styrelsens jurister, teknikere og systemspecialister, ligesom vi har en tæt kontakt til ministeriets øvrige institutioner og sundhedsvæsenets parter.  
 
Dit arbejde  
Du skal være med til at udmønte sundhedssektorens cyber- og informationssikkerhedsstrategi gennem koordinering og styring af strategiens initiativer og projekter.  
 
Som Security Coordinator i DCIS skal du, deltage i implementering og understøttelse af sundhedssektorens nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi, som vores projekter i dag drives efter. Fundamentet og strategien er allerede planlagt og du skal være med til at bringe metoder ind på tværs af projekternes scope, ressourcer, tidsplaner, risici og økonomi. Du skal også være med til at sikre den nødvendige koordination, styring samt rapportering ind til vores styregruppe.  
 
Dine primære arbejdsopgaver:  

 • Udarbejde solide skriftlige beslutningsoplæg og andet materiale til styregruppen for udmøntning af strategien  
 • Fungere som koordinator på udmøntningen af initiativer i strategien  
 • Deltage i og støtte op om arbejdet med initiativer og projekter  
 • Have fingeren på pulsen, sikre høj involvering af projektdeltagere og relaterede interessenter  
 • Sikre vidensdeling på tværs af dine kollegaers arbejdsopgaver i strategiens udmøntning  
 • Være bindeled og brobygger mellem de forskellige aktører i sundhedssektoren i relation til projekter  
 • Indsamle nye initiativer og ideer til forbedring af cyber- eller informationssikkerheden på tværs af aktørerne og sundhedsvæsenet og formidle dette til forbedring og fokusering af indsatsen  
 • Få strategien til at leve og udvikle sig, også efter den allerede planlagte periode  
 • Deltage i håndtering af større incidents og rådgivning af relevante berørte interessenter  

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer  
Du fungerer godt i en travl og tværfaglig hverdag, hvor akutte og ikke-planlagte opgaver ofte må prioriteres over andre arbejdsopgaver. Evnen til at arbejde selvstændigt er afgørende. Vi forventer, at du brænder for dit fag og har lyst til at være med til at udvikle og styrke sektoren.  
 
Du arbejder selvstændigt og tager initiativ. I dit arbejde som Security Coordinator skal du ofte varetage flere roller, blandt andet have ansvar for samt producere projektdokumenter i samarbejde med forretningen og facilitere workshops inden for processer, kravspecifikation, problemløsning og rapportering.  
 
Ud over dette forventer vi, at du har:  

 • PRINCE2 eller ITIL certificering vil være en fordel  
 • Interesse for og erfaring med cyber- og informationssikkerhed  
 • Overblik i en kompleks hverdag og kan udlede de væsentlige problemstillinger og se dit arbejde i et større perspektiv  
 • Erfaring med at arbejde projektorienteret  
 • Har stærke formulerings- og formidlingsevner både mundtligt og især skriftligt  
 • Kan agere som rådgiver/ekspert, og løfte niveauet inden for projektledelse, rapportering mm.  
 • Gode samarbejdsevner og kan håndtere pressede situationer  
 • Gerne domænekendskab fra sundhedsvæsenet eller fra anden offentlig myndighed  

Vi tilbyder  
Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø, med spændende arbejdsopgaver, hvor du får lov til at sætte dit præg på udviklingen med informationssikkerhedsarbejdet. Du vil blive en del af en afdeling på 12-14 medarbejdere og du bliver en del af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer.  
 
Der vil være mulighed for relevant videreuddannelse, evt. certificering.  
 
Vi er en fleksibel arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge.  
 
Om ansættelsen  
Afhængigt af din uddannelsesmæssige baggrund bliver du ansat efter:  

 • Gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes centralorganisation  

eller  

 • Gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S-fællesoverenskomst) og den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Finansministeriet og HK/Stat for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK), jf. aftalens bestemmelser vedr. It-medarbejdere.  

Du kan forvente at skulle igennem et sikkerhedsgodkendelsesforløb.  
 
Der er tale om en varig stilling på fuld tid.  
 
Kontrakt os gerne  
Få mere at vide om stillingen ved at kontakte afdelingschef Søren Bank Greenfield på tlf. 3268 9141.  
 
Du kan læse mere om Sundhedsdatastyrelsen på www.sundhedsdatastyrelsen.dk.    
 
Er du interesseret?  
Klik på ”Ansøg” og send os din ansøgning samt relevant dokumentation (CV og eksamensbevis). Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10 og 11.

Sundhedsdatastyrelsen har røgfri arbejdstid og et røgfrit campus. 

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen - uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder