The job Affaldsplanlægger med driftsansvar has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Er du fagligt stærk på affaldsområdet, og ønsker du et job med politisk bevågenhed og administrativt ansvar for driften af affaldsområde i Ringsted Kommune, så er det dig vi leder efter. 

Om jobbet
I Ringsted Kommune har vi i 2018 implementeret ny affaldsordning, hvor borgerne skal sortere deres affald meget mere. Vi er nu i fuld gang med at følge op på ordningen. I den nye ordning tilbyder vi også nedgravede løsninger, hvor vi vil indgå i et konstruktivt samarbejde med boligselskaber og leverandøren. Samtidig har vi fået nyt affaldsregistreringssystem, Renoweb, som vi skal tilpasse og optimere.

Som affaldsplanlægger med driftsansvar får du ansvarsområder inden for udbud og kontrakter, økonomi og optimering af vores affaldsordninger. Du vil også få en bred kontaktflade til mange forskelligartede målgrupper som boligforeninger, virksomheder, affaldsselskab og ledelse, herunder politikkere. Dette foregår selvfølgelig i samarbejde med dine kollegaer i affaldsgruppen. For at du kan have fokus på de driftsmæssige- og faglige opgaver i løbet af dagen, skal du ikke tage dig af personaleansvaret. Det ligger hos lederen af Natur og Miljø.

Vi har et tæt samarbejde med vores affaldsselskab, AffaldPlus, og de øvrige kommuner i samarbejdet, hvor du har mulighed for at få masser af faglig sparring.

Dine opgaver

 • udbud, kontraktstyring, lagerstyring og samarbejde med renovatør og leverandører
 • økonomi, bl.a. budget, regnskab, beregning af gebyrer og kontering af faktura
 • servicering af det politiske niveau
 • gennemførelse af initiativer fra kommunens affaldsplan
 • deltage i kontaktgruppemøder i vores affaldsselskab, AffaldPlus
 • administration og udvikling af kommunens affaldsordninger, herunder tilsyn
 • faglig sparring med teamets kolleger inklusiv teamlederen

Hvem er du
Vi ser gerne, at du har erfaringer med affaldsområdet, enten fra affaldsbranchen eller fra det kommunale affaldsområde. Du har formodentlig en teknisk uddannelse som ingeniør, miljøtekniker eller tilsvarende og har en ”hands on” tilgang. Du har erfaring inden for affaldsområdet med indsigt i lovgivningen.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har flair for tal og god økonomisk sans
 • arbejder struktureret og målrettet
 • er god til at kommunikere og skabe samarbejde på tværs
 • er fleksibel og har et godt humør
 • trives med en stor kontaktflade

Afdeling
Du vil blive en del af Natur og Miljø, hvor vi i dag er 20 medarbejdere og en leder. Afdelingen arbejder med beskyttelse af miljø, natur og grundvand, vandløbsvedligeholdelse, klima, jordforurening og affald.  

Vi er tre medarbejdere inkl. dig, der arbejder med affald. Vi håndterer alle opgaver inden for affaldsområdet - både affald fra private og erhverv. Vi får hjælp til henvendelser fra borgere af vores Frontoffice. Vi går ind for åbenhed, sparring og deling af viden, både i affaldsteamet og i vores samarbejde i AffaldPlus.

Vi tilbyder

 • selvstændigt og ansvarsfuldt job med fokus på udvikling og involvering af affaldsområdet
 • stor medbestemmelse og mulighed for selv at planlægge dit arbejde
 • mulighed for efteruddannelse og personlig udvikling
 • personalegoder som fx massage- og frugtordning
 • personaleforening med mange spændende tilbud
 • en afdeling med en uhøjtidelig og fri omgangstone og god humor

Vi bryster os af, at Ringsted Kommune er Midt i mulighederne. Det betyder blandt andet ideelle transportmuligheder i alle retninger med både offentlig transport og bil.

Der bliver afholdt ansættelsessamtaler den 27. juni 2019.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst.

Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "Ansøg" neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV, eksamensbeviser mv.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder