The job Afdelingsleder til Ejendomscentret has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Horsens Kommune søger en afdelingsleder til Ejendomscentret, der skal lede det samlede arbejde med kommunens ejendomme. Kommunen er i rivende udvikling, og af den grund sker der også meget på ejendomssiden. Ejendomscentret har ansvaret for ca. 400.000 m2 byggeri og varetager alle funktioner i forhold til anlæg, drift, vedligehold og service. Der er i alt 32 medarbejdere, fordelt med ca. halvdelen på de tre teams Anlæg, Drift og vedligehold samt Teknik. I hvert af disse teams findes en teamkoordinator. De resterende 15 medarbejdere er i Ejendomsservice. Ejendomsservice har egen leder, som refererer til afdelingslederen.

Som en del af en organisationsændring er det besluttet at styrke ledelsen i Ejendomscentret ved ansættelse af en ny leder. Samtidig er der nedsat 5 arbejdsgrupper, der arbejder med forskellige aspekter omkring Ejendomscentrets udvikling. Herunder Ejendomscentrets fremtidige mission og vision. Organisationsændringen har endvidere betydet, at stillingen som afdelingsleder er blevet ledig. Den kommende afdelingsleder skal referere til afdelingschefen for Affald og Trafik og Ejendomme.

Afdelingen er teknisk velfunderet og præget af en høj faglighed. Der er liv i afdelingen, og der er et højt ambitionsniveau i forhold til at løse opgaven. Ejendomscentret er bemandet med ret selvkørende medarbejdere, der har en bred kontaktflade til alle dele af kommunen, hvilket også afføder et behov for en bred forståelse for kommunens funktioner og behovene de forskellige steder.

Jobbet og opgaverne
Afdelingslederen skal i tæt samarbejde med lederen af Ejendomsservice lede afdelingen i forhold til de mål, afdelingen skal nå. Der er en vigtig ledelsesopgave i forhold til særligt de tre teams. Her skal lederen have et godt indblik i opgaveporteføljen og bidrage til prioritering af opgaver og sparring på løsningen.

Ejendomscentret arbejder på tværs af mange funktioner, og opgaverne griber ind i hverdagen hos interessenterne. Derfor er kommunikation, synlige planer og kontinuerlig forventningsafstemning med interessenterne helt centralt. Det er en meget vigtig opgave for den kommende leder, at dette område gives fokus og udvikles.

I de overordnede mål for Ejendomscentret er beskrevet arbejdet med at gå ”fra fagafdeling til serviceafdeling”. Heri ligger arbejdet med at implementere afdelingens nye vision og mission og herunder opgaven med at udvikle dialogen med ejendommenes brugere, så funktioner og behov er i centrum. Denne langsigtede opgave, hvor ejendomscentrets tilgang og image udvikles, er også central.

Der er igangsat et arbejde med at etablere standard-samarbejdsaftaler i forhold til direktørområderne, ligesom der arbejdes med standard-byggeprogrammer på forskellige typer af ejendomme, så opgaverne med planlægning af nybyggeri gøres mere smidigt. Dette arbejde skal videreføres og implementeres.

Personen
Rent fagligt forventes du at have indsigt i bygningsdrift og vedligehold fra en lignende stilling. I den forbindelse er det relevant, hvis du har erfaring fra en politisk styret organisation eller en stor koncern med lignende mekanismer. Det er vores forventning, at du allerede har beskæftiget dig med ledelse af medarbejdere og måske har en ledelsesmæssig efteruddannelse. Da opgaven med forventningsafstemning, kommunikation og standardisering i forhold til interessenter er en vigtig opgave, er det også relevant, at du kan dokumentere en vis erfaring med opgaver, der har et lignende fokus. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så vigtig, og der kan være flere veje ind til denne stilling.

Som person er du en dygtig leder, som er god til at kommunikere og som gerne går tæt på dine medarbejderes opgaveløsning – uden at tage over. Du er rummelig, trives med interessenthåndtering og har formentlig en udadvendt tilgang, så det falder dig nemt at etablere de nødvendige relationer i kommunen. Du skal have et godt overblik og evne at se opgaverne i et samlet perspektiv og prioritere, når det kræves. Arbejdet med standardisering, stringent kommunikation og forventningsafstemning kræver desuden, at det falder dig nemt at etablere strukturer og processer, der kan forbedre arbejdsgange.
Ejendomscentret er velfungerende og samtidig forventes der en langsigtet retningsændring. Det betyder, at du med en eftertænksom og løsningsorienteret tilgang skal evne at arbejde med det lange seje træk.

Vi tilbyder
Vi tilbyder en varieret og fagligt udfordrende stilling centralt placeret i kommunen. Medarbejderne er med på udviklingen og vil gerne være med til at skabe fremtidens Ejendomscenter. Du vil få en bred kontaktflade, og din og afdelingens opgaveløsning er meget synlig. Du kommer til at indgå i ledergruppen i Teknik og Miljø, så du får mulighed for god støtte og sparring i forhold til dine opgaver.

Praktiske oplysninger
Stillingen er en fuldtidsstilling, og tiltrædelse forventes til 1. december 2020. Der er ansøgningsfrist 16. oktober 2020.

Vi forventer at holde 1. samtaler den 22. oktober og 2. samtaler den 28. oktober 2020. Imellem de to samtaler skal de udvalgte kandidater gennemgå et testforløb hos Mindbiz i Skanderborg. 

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Allan Lyng Hansen på telefon 2260 4186. Du kan også kontakte partner hos Mindbiz, Poul Mouritsen, som medvirker i ansættelsesprocessen på telefon 2339 7115.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.