The job Afdelingsleder i Natur og Vandløb has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Afdelingsleder i Natur og Vandløb i Tønder Kommune

Kan du lede de danske mesterskaber i vandløb?

”Det, vi arbejder med, har vi bare så meget af” (citat - stolt - medarbejder).

Citatet summerer det meget godt op. De 1.500 kilometer vandløb er et af eksemplerne. Vi mener at vi er danske mestre i vandløb, selvom kollegerne i Ringkøbing-Skjern vist mener noget andet. Vandløbene flyder igennem noget af Danmarks mest unikke natur, herunder Vadehavets verdensnaturarv, der ikke mindst i Tønder Kommune opleves i sin reneste form. Når man først én gang har set sort sol over marsken, når op imod en million stære tegner de fascinerende mønstre på himlen, glemmer man det aldrig. Naturen er overvældende.

Som afdelingsleder i Natur og Vandløb bliver du en integreret del af det fagområde, der har fået ansvaret for at forvalte store dele af dette. Heldigvis har du dygtige, dedikerede medarbejdere der vil deres fagområde men som også vil dig. De ved godt, at selv en dygtig leder skal have hjælp, når hun/han skal udvikles.

Du får rutinerede kolleger og en chef, der kender Tønder Kommunes organisation ud og ind, og som er en del af et rigtig godt samarbejde med det politiske niveau. Og en administrativ organisation, der bygger på samarbejde og pragmatisme. ”Sammen skaber vi en bedre kommune for alle” er det motto, der leves efter.

Du har talent for ledelse - og her tænker vi hverken på alder eller ledelsesanciennitet. Vi vil bare gerne have den bedste. Du er fagligt nysgerrig og synes, at det er et superspændende område, du kommer til at arbejde i. Men om du er faglig kompetent på netop de faglige områder, der ligger i afdelingsporteføljen, er ikke det vigtigste.

Du har fornuftig flair for den politisk styrede organisations funktionsmåde, herunder den sagsbehandlingsmaskine, der kører løbende. Og så er du et åbent menneske, der tør være en del af et miljø, hvor vi fortæller hinanden, hvad vi er gode til og hvad vi er mindre gode til. Du putter ikke med tingene, når det er svært.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår og efter konkret forhandling på et niveau, der forventes at ligge på omkring 580.000 kr. om året. Dertil kommer pension.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos Fagchef for Miljø og Natur Christa Jørgensen på tlf. 5127 2288.

Læs mere i den uddybende job- og personprofil.

Ansøgning
Ansøgningen sendes via linket, så den er modtaget senest den 17. juni 2019 kl. 8.30.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder