Skip to main content
The job Adm. direktør has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Struer Energi søger en direktørprofil med stor teknisk indsigt på området og fremtrædende lederegenskaber. Direktøren skal i overensstemmelse med selskabets ejerstrategi formå at fastholde og udvikle selskabets forretningsområder samt udvikle og forfølge en samlet strategi for den kommende 5 års periode. Endvidere har direktøren rollen som teknisk direktør for MEC Holdingselskabet i et tæt samspil med direktøren for Vestforsyning, som fungerer som adm. direktør for holdingselskabet.

Direktøren skal have stort engagement og interesse for forsyningsområdet, ligesom han/hun skal have analytiske og forretningsmæssige kompetencer og erfaringer dokumenteret fra tidligere beskæftigelse. Det forventes, at direktøren formår at lede virksomheden i et tæt samspil med såvel bestyrelse som medarbejdere. Direktøren har det overordnede ansvar for selskabets økonomi, forsyningssikkerhed, produktions- og serviceniveau samt salg. Herudover har direktøren ansvar for klima og miljø, den strategiske udvikling samt samarbejde med alle relevante interessenter lokalt, regionalt og nationalt.

Som øverste chef skal du være rollemodel for god ledelse internt i virksomheden, men også i forhold til samspillet med Struer Kommune, dens borgere og virksomheder samt MEC.

Struer Energi tilbyder en attraktiv stilling i en sund virksomhed såvel driftsmæssigt som økonomisk. De ca. 32 dedikerede medarbejdere er stolte af deres arbejdsplads og kvalitet og pris af den leverede forsyning og ser frem til at fastholde serviceniveau og nytænke driften i selskabet.

Der er tale om et komplekst job og der skal leveres på mange felter og i mange fora. 

Baggrunden for den ideelle kandidat til stillingen kan være forskellig, men Struer Energi lægger vægt på følgende:

 • Videregående uddannelse inden for naturvidenskab/de tekniske områder, gerne suppleret med efteruddannelse inden for økonomi, jura eller andre relevante kommercielle fagområder,
 • Gerne supplerende ledelsesmæssig uddannelse, 
 • Erfaring med ledelse i en større organisation, og er vant til at lede og opnå følgeskab igennem flere led
 • Erfaring med direkte samspil med en bestyrelse
 • Solid økonomi- og forretningsforståelse
 • Evner at drive en kompleks virksomhed med en bred produktportefølje og forskellige faglige kompetencer
 • Erfaring med optimering af teknik, økonomi, organisation og arbejdsprocesser
 • Fremtrædende analytiske evner
 • Gode sproglige kompetencer inden for både mundtlig og skriftlig dansk og engelsk
 • Erfaring med at indgå kontrakter i en kommerciel kontekst.

Hertil kommer to typer af erfaring, som det vil være en fordel at have:

 • Erfaring fra både privat og offentlig sektor - og som minimum forventes det, at man har indsigt nok til at kunne begå sig i begge sektorer
 • Erfaring med ledelse af forsyningsvirksomhed.

På det personlige plan efterspørges en profil med følgende kompetencer:

 • Kan skabe følgeskab til at gennemføre tekniske og organisatoriske forandringer
 • Udviser en engagerende og motiverende ledelsesstil - kan agere som en positiv rollemodel for ledere og medarbejdere
 • Kan tænke og agere helheds- og forretningsorienteret og er i stand til at udvikle forretnings-muligheder, der matcher fremtidige behov
 • Kan tænke og agere løsningsorienteret - ”ud af boksen” og er hurtig til at sætte sig ind i nye områder
 • God selvindsigt - balancerer selvtillid og selvværd og fylder der, hvor det er passende
 • Politisk tæft og evner at gennemskue og agere i det politiske spil 
 • Er tillidvækkende og evner at kommunikere troværdigt med ”høj som lav”
 • Er uformel og godt selskab.

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte direktør og partner Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon 4045 3435 eller mail: jesper.lund@mercuriurval.com eller konsulent Palle Morthorst fra Mercuri Urval på telefon 2496 1350 eller mail: palle.morthorst@mercuriurval.com. Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Struer Energi vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom. Alternativt kan bestyrelsesformand Mads Jakobsen kontaktes på telefon 2032 3486  eller mail: maj@struer.dk.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på Mercuri Urvals hjemmeside ved at klikke her. Her kan du også læse det uddybende notat om stillingen og se en video, hvor bestyrelsesformanden og 2 medarbejdere fortæller om stillingen og Struer Energi her.

Ansøgningsfristen udløber den 8. marts 2019, kl. 10.00.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder