Skip to main content
The job AC-medarbejder til arbejde med støjbekæmpelse fra statens veje has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

I Vejdirektoratet planlægger og styrer vi nogle af landets største infrastrukturprojekter. Vi gør det i tæt samarbejde med naboer, kommuner, rådgivere, det politiske niveau og transportsektoren.
 
Hensynet til omgivelser, trafikanterne, miljø, trafiksikkerhed og økonomi er derfor dybt forankret i vores arbejde.
 
Støj fra statens veje er en væsentlig samfundsudfordring, og i Vejdirektoratet arbejder vi hele tiden med at forbedre os på området samt udvikle viden og nye metoder. Og vi vil bruge endnu flere kræfter på det i fremtiden, så vi har brug for en ny kollega.
 
Dine opgaver:

Du vil få mulighed for at sætte et stort præg på den fremtidige udvikling af støjarbejdet i Vejdirektoratet, hvor dine opgaver vil veksle mellem konkrete støjprojekter, planlægning af kommende støjbekæmpelse og analyse- og udviklingsopgaver. En del af det daglige arbejde vil også være servicering af Transport, bygnings- og boligministeriet, besvarelse af henvendelser fra naboer og kommuner mv.
 
Stillingen vil indebære planlægning af statens indsats på støjområdet og styring af rådgivere mv. i den sammenhæng. Det indebærer støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner og indarbejdelse af støjhensyn i nye vejprojekter som en del af VVM-processen. Vi arbejder også med udvikling af metoder til støjbekæmpelse og optimering af støjtiltag, forståelse af støjs påvirkninger af mennesker m.m. Herudover har vi hele tiden fokus på at forbedre vores formidling om støj fra vejtrafik primært til naboerne. Det omfatter også nordisk og internationalt samarbejde om støjberegningsmodeller og meget andet.
 
Du vil i det daglige have et tæt samarbejde med dine kolleger i afdelingen, men også med kolleger i resten af Vejdirektoratet og rådgivere, med et vågent øje på offentligheden og det politiske niveaus interesser.
 
Vi kan tilbyde gode muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.
 
Din profil:
Du har en relevant videregående uddannelse, det kan være som ingeniør eller en uddannelse med fokus på planlægning eller trafik. Vi forestiller os, at du har erfaring med eller kendskab til støjområdet. Kendskab til eller erfaring med vejsektoren er en fordel, men ikke et krav.
 
Du har et stort engagement, gode samarbejdsevner og du behersker kommunikation, såvel skriftligt som mundtligt. Du kan arbejde selvstændigt, har overblik og er systematisk og grundig.
 
Du skal have lyst til at arbejde med projekter i en politisk sammenhæng, og du skal også kunne omsætte tekniske løsninger til politiske beslutningsgrundlag.
 
Det vil til tider være et hektisk job med mange samarbejdspartnere, som stiller store krav til dig og dine kvalifikationer. Til gengæld er der tale om spændende og fagligt udfordrende opgaver, med gode muligheder for at påvirke din egen arbejdssituation.
 
Om os:
Du kommer til at arbejde i Vejplan- og Miljøafdelingen som arbejder med planlægning af udbygning af statens veje og andre infrastrukturprojekter. Arbejde med miljø i bred forstand i Vejdirektoratet varetages også af afdelingen. En opgave, som også hænger sammen med arbejdet med støjområdet.
 
Som arbejdsplads dækker Vejdirektoratet hele landet. Vejplan- og Miljøafdelingen består af knap 30 medarbejdere. De fleste af os arbejder på Vejdirektoratets kontor i København, men vi har også kolleger på Vejdirektoratets kontor i Skanderborg.
 
Afdelingen er kendetegnet ved en åben og god dialog blandt mange gode kollegaer. Og en god portion humor i hverdagen.
 
Arbejdsstedet for denne stilling er centralt i København. Vejdirektoratet har en flekstidsordning og tilsigter generelt en god balance mellem arbejdsliv og fritid.
 
Dine løn- og ansættelsesvilkår:
Du får løn efter overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer.
 
Vejdirektoratet ønsker at afspejle det omgivende samfund i medarbejdersammensætningen og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
 
Dit ansættelsesområde vil være Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med de til enhver tid tilhørende institutioner. Tjenestested er Vejdirektoratet i Vejplan- og Miljøafdelingen, hvor du ansættes i planområdet på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal, 1577 København V.
 
Læs mere:
Vil du vide mere om Vejdirektoratet, og hvad det vil sige at arbejde hos os, kan du læse mere om os på www.vejdirektoratet.dk.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karsten Kirk Larsen på 2527 3481 og kkl@vd.dk eller ingeniør Jakob Fryd på 7244 3602 og jaf@vd.dk.  
 
Er du interesseret?  
Send din ansøgning senest onsdag den 6. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 8.
 
Søg stillingen ved at trykke på linket ”Ansøg” eller via vores hjemmeside www.vejdirektoratet.dk. Vedhæft ansøgning, cv, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder