Skip to main content
The job AC-medarbejder has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at sikre vores fælles digitale hukommelse? 

Bliver du udfordret af komplekse problemstillinger? Har du solid teknisk forståelse, bred it-viden og evner til at formidle din viden både skriftligt og mundtligt og er fx datalog eller ingeniør?  Så er det måske dig vi søger til en af to nyoprettede stillinger som AC-medarbejder til digital bevaring.  
 
Det danske samfund er blevet digitalt, og mere og mere af den information, som skal bevares for eftertiden findes derfor i digital form. Rigsarkivet har i mange år arbejdet med bevaringen heraf og er blandt de førende arkiver i Europa på området.  Den teknologiske udvikling stiller imidlertid stadig nye krav til os, og vi har behov for at videreudvikle og forny såvel vores koncept for digital bevaring som vores infrastruktur til modtagelse og bevaring af digitalt materiale.  
 
Vi søger derfor nu to AC-medarbejdere, som kan bidrage til at realisere vores digitaliseringsstrategi og vores arbejde med digital bevaring generelt. Stillingerne er til besættelse 1. april 2019 eller efter aftale. Stillingerne er placeret i Rigsarkivets afdeling for Indsamling og Bevaring, området for Digital Bevaring og oparbejdning (DBO).  Arbejdsstedet er Rigsarkivets bygninger på Kalvebod Brygge i København.  
 
DBO har ansvaret for modtagelse og langtidsbevaring af digitalt skabte data og for at klargøre dem til videre anvendelse, bl.a. til forskningsformål. Data kommer primært fra den offentlige sektor. Området har i øjeblikket 18 ansatte. 
 
Stillingsbeskrivelse 
Som medarbejder i DBO bliver du en del af vores bevaringsteam, der varetager en bred vifte af opgaver for at sikre bevaringen af Danmarks fælles digitale hukommelse for eftertiden.  
 
Den ene stilling vil i særlig grad blive knyttet til et projekt, der skal etablere en ny infrastruktur for modtagelse og bevaring af digitale data. Her vil vi lægge vægt på, at du har et bredt kendskab til relevant software og hardware. Har du viden om automatisering, it-understøttelse af arbejdsgange osv. vil det være en fordel.  
 
I den anden stilling skal du primært være med til at videreudvikle Rigsarkivets koncept for digital bevaring, herunder revidere kriterier for udvalg af formater til langtidsbevaring og forberede udarbejdelsen af den næste version af Rigsarkivets bevaringsstandard, som fastlægger regler for formater, struktur og dokumentation for de bevaringsværdige data, som skal bevares på langt sigt. Arbejdet skal inddrage de europæiske standarder for struktur og indhold, som p.t. er under udvikling.  Du skal have de nødvendige it-faglige kvalifikationer til at medvirke til at skabe løsninger, der sikrer, at data kan genanvendes, både på kort og langt sigt. Hvis du har specialviden om et eller flere formater, gerne inden for lyd, billede og video, vil det være en fordel.  
 
Da vores arbejdsområde er bredt, har du derudover mulighed for at blive involveret i en lang række øvrige opgaver, afhængig af dine kompetencer og interesser. 
 
Kvalifikationer 
Til stillingerne har vi behov for personer med følgende kvalifikationer:  

  • en relevant kandidatuddannelse, som eksempelvis datalog eller ingeniør. Andre uddannelsesmæssige profiler kan også komme i betragtning, specielt i kombination med relevant erhvervserfaring  
  • evne til at omsætte teoretisk viden til praktiske løsninger 
  • evne til at formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk  

Det er en fordel, hvis du har 

  • erfaring med relationelle databaser og SQL 
  • erfaring med XML og XML Schema 
  • kendskab til dataformater   

Vi forventer, at du som person: 

  • kan lide at arbejde både selvstændigt og i teams 
  • er velformuleret og resultatorienteret  
  • er metodisk, analytisk og kvalitetsbevidst  
  • er engageret og ansvarsbevidst  

Vi tilbyder 
Et fagligt udfordrende job med spændende arbejdsopgaver, hvor du kan være med til at sikre bevaringen af den digitale del af vores fælles hukommelse. 
Vi har en 37 timers arbejdsuge med fleksible komme-gå-tider, så familie og arbejdsliv hænger sammen. Vi lægger vægt på et godt fagligt og socialt arbejdsmiljø, hvor man løser opgaver i samspil med sine kolleger.  
 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen vil blive aflønnet i henhold til gældende overenskomst med mulighed for forhandling af tillæg afhængig af kvalifikationer. 
Vi indhenter straffeattest. 
 
Ansøgning 
Du skal søge stillingen via "Anøsg" linket herefter under ’Om Os' og derefter ’Job hos Rigsarkivet’. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ’Søg stillingen’ nederst på siden. 
 
Ansøgningen skal indeholde fuldstændigt curriculum vitae og dokumentation for relevant uddannelse og faglige kvalifikationer. Ansøgning med bilag skal være fremme senest fredag den 8. februar 2019. 
 
Nærmere oplysninger om stillingerne kan fås hos områdeleder, chefkonsulent Jan Dalsten Sørensen på tlf.: 4171 7246, jds@sa.dk eller vicedirektør Kirsten Villadsen Kristmar på telefon 4171 7228, kvk@sa.dk 
 
Du kan også læse mere om Rigsarkivet på www.sa.dk  
 
Rigsarkivet tilstræber at få så bred en sammensætning i personalet som muligt, hvorfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder