Skip to main content
The job 2 Undervisere til Produktionsingeniøruddannelse has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

2 Undervisere til VIA University Colleges Produktionsingeniøruddannelse i Horsens og Holstebro
Brænder du for Produktion, Supply Chain, Automation, Digitalisering og Industri 4.0, og vil du være med til at uddanne fremtidens Produktionsingeniører? Kan du se dig selv indgå i et fagligt stærkt uddannelsesmiljø i tæt kontakt med erhvervslivet? Så er denne stilling måske noget for dig.

VIA University College i Horsens og Holstebro søger to ingeniører, en til hver lokation, til undervisning og til den fortsatte udvikling af uddannelsen inden for produktion, værdikædeoptimering, automatisering og digitalisering til Produktionsingeniøruddannelserne.

Uddannelsen
VIA er i fuld gang med at implementere en forstærket indsats på ingeniørområdet, og har fra august 2018 startet Danmarks nye Produktionsingeniøruddannelse som har et øget fokus og uddannelsesmæssigt indhold i relation til: Digital produktion, smart automation, smart robots, industri 4.0. Internet of Things, værdikædeoptimering og ledelse.

Til understøttelse af uddannelsen har vi investeret i nye laboratoriefaciliteter, herunder nye Industri 4.0 træningslaboratorier (Cyber Physical Factory), som giver uddannelsen en høj grad af praksisrelateret indhold, med henblik på at uddanne studerende som kan indgå direkte i de ingeniørmæssige opgaveløsninger i erhvervslivet efter endt uddannelse.

Jobbet
Du bliver nøgleperson i arbejdet med udvikle og styrke faglighederne inden for digital produktion, smart automation, smart robots, Industri 4.0. Internet of Things, Værdikædeoptimering og ledelse på VIAs ingeniør- og teknikeruddannelser i samarbejde med uddannelsens øvrige medarbejdere inden for området.

Du vil indgå i underviserteamet på Produktionsingeniøruddannelsen og arbejdsopgaver vil omfatte:

 • Undervisning i nogle af kurserne som; Produktions teknologi, automation, værdikædeoptimering, produktionsstrategier, kvalitetsstyring, ERP, digitale produktions værktøjer, produktudvikling internet of Things, programmering, projektstyring og ledelse primært på VIA’s Produktionsingeniør-uddannelse men også med mulige undervisningsopgaver på andre ingeniørretninger, afhængig af kompetencer.
 • Ansvar for udviklingen af kurser og vedligeholde kursusbeskrivelser herunder integration til vores nye produktions- og automationslaboratorier i Horsens og i Holstebro sammen med vores laboratorieansvarlige.
 • Projektvejledning og praktikvejleder for ingeniørstuderende i samarbejde med virksomheder.
 • Deltagelse i faglige netværk og samarbejdsaktiviteter inden for Produktion, Automation, Supply Chain, Industri 4.0, Digitalisering osv.
 • Udarbejde undervisningsmateriale, indføre VIA’s nye læringsformer, deltage i adjunkt til Lektor – forløb og indgå i fag og- semester teams.
 • Opgaver relateret til VIA’s Forskning og Udviklingscenter for Digital Produktion og Digitale Forretningsmodeller.
 • Planlægge eksamen for egne kurser og ad hoc opgaver for uddannelsesområdet.

Den ideelle profil til stillingen:
Du har gerne en længere erhvervsmæssig erfaring og faglig interesse for produktionsområdet og digitalisering enten som leder, fagspecialist eller evt. fra konsulentbranchen. Du har et stort engagement, evne til selvledelse, ansvarlighed og gå-på-mod. Derudover skal du være pragmatisk, struktureret og løsningsorienteret, god til at kommunikere og til at skabe kontakt til og vække tillid hos andre mennesker.

Derudover forventer vi, at du:

 • er en god og engageret formidler
 • har lyst til at undervise
 • kan begå dig på engelsk mundtligt og skriftligt
 • trives i et miljø med en uformel og fri tone
 • Du må gerne have en lang videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige område, f.eks. ingeniør, og / eller anden teknisk bagrund evt. suppleret med HD / MBA / Cand. merc. 

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesforhold, herunder pensionsordning, fastsættes i henhold til gældendende overenskomst indgået mellem Finansministeriet og den relevante forhandlingsberettigede organisation. 

Ansættelsen sker endvidere i henhold til Stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen her.

Tjenestestedet for den ene stilling er VIA University College på Chr. M Østergaards vej 4 i Horsens. På den anden stilling er tjenestestedet Via University College på Gl Struervej 1, 7500 Holstebro. Der må påregnes opgaver og tjenestedage på andre lokaliteter end den som bliver ansættelsesstedet.

Er du interesseret? 
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Torben Hjorth på e-mail torh@via.dk eller telefon 8755 4043.

Du søger stillingen ved at sende os din ansøgning med CV og eksamensbevis elektronisk via linket 'Ansøg'. 

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende, men vi skal have din ansøgning senest den 30.04.2019. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i maj 2019. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, dog senest pr. 01.07.2019.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger

VIA opfordrer alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. 

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk