The job 2 Projektledere til udbygning af landsdækkende data- og telekommunikationsnetværk til blandt andet Signalprogrammet has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Som vores nye projektleder bliver du ansvarlig for at drive projekter der har fokus på udbygning af vores data- og telekommunikationsinfrastruktur til blandt andet Signalprogrammet i Banedanmark. Din opgave bliver at sikre leverancer til vores store infrastrukturprogrammer, samt koordinere bidragene fra og samarbejde med en række af leverandører – alt sammen projekter, der skal bidrage til at modernisere Danmarks jernbanesektor.

Hos os får du muligheden for spændende faglige udfordringer, uden at du skal gå på kompromis med din work-life-balance. Du bliver en del af en sektion på ca. 20 medarbejdere bestående af projektledere, netværksarkitekter og fagspecialister fordelt på to teams.

Ansvar for projekter og mulighed for at vokse i en spændende organisation
Du bliver enten en del af en projektgruppe i Banedanmark Signalsystemer, der skal sikre grundlæggende projektleverancer og gennemførsel af fornyelsesprojekter for at understøtte digitaliseringen og automatiseringen af de systemer, der kontrollerer og styrer afviklingen af jernbanetrafikken i hele Danmark.

Ellers bliver du en del af en projektgruppe i Banedanmark Signalsystemer, der skal sikre grundlæggende projektleverancer og gennemførsel af leverancer til understøttelse af Signal Programmets udrulning, som strækker sig frem til 2030.

I det daglige sparrer du med andre certificerede projektledere, netværksspecialister og løsningsarkitekter, og du arbejder med infrastrukturprojekter på tværs af vores projektporteføljer. Vi arbejder med de fleste teknologier der er knyttet til et telekommunikationsnetværk, fra rør, fibre, xWDM, IP/MPLS, GSM(R) netværk, Datacentre samt et distribueret net af tekniske installationer langs jernbanerne i Danmark.

Som projektleder forventes du at sikre fremdriften på de projekter, som du er ansvarlig for, og du er med til at skabe grundlaget for succes for vores programmers udrulning i hele Danmark. Ansvaret som projektleder hos os omfatter ansvaret - bl.a. et øje for offentlighedsloven, indkøbs- og udbudsregler for offentlige virksomheder samt de klassiske projektledelsesdyder som ressource- og økonomistyring, status- og fremdriftsrapportering, risikostyring, sikring af dokumentation og overlevering til drift.

På dine projekter har du øje for, at Banedanmark til enhver tid følger de forvaltningsmæssige retningslinjer, så vi varetager vores forvaltningsansvar som offentlig myndighed. Hvis ikke du tidligere har arbejdet med dette aspekt, bliver du uddannet gennem Banedanmarks egne kurser i offentlig forvaltning. Vi arbejder med et netværk som er i drift, derfor skal du også oplæres i vores processer og retningslinjer inden for Kvalitet og Sikkerhed, med fokus på jernbanesikkerhed og bevarelse af punktligheden for afvikling af trafikken.

Teknisk projektleder, med gode kommunikationsevner.
Ideelt set er du certificeret i Prince2 eller lignende, og har god forståelse for de tekniske elementer i et telekommunikationsnetværk. Du har erfaring med telekommunikation, og har let ved at omsætte din viden og kompetencer for at drive dine projekter i samspillet med vores organisation og samarbejdspartnere.  

Vi søger en ny kollega, som er procesorienteret, vedholdende, struktureret og stærk til at skabe gode relationer, der kan holde dine leverancer i sporet selv med mange bolde i luften.

Du mestrer både at arbejde selvstændigt og sammen med dine kollegaer, og dit engagement smitter af på dine omgivelser. Du sætter en ære i at gennemføre projekterne til aftalt pris, tid og kvalitet. 

Derudover har du evnen til at samarbejde med mennesker med vidt forskellig kulturel og faglig baggrund, og dine gode kommunikationsevner gør dig i stand til at formidle komplekse emner på en letforståelig måde. Du har gennemslagskraft, når nye initiativer skal gennemføres og du kan drive og navigere i organisatoriske og projektorienterede forandringer.

Løn
Du ansættes efter gældende overenskomst, og lønnen fastsættes på baggrund af dine kvalifikationer og erfaringer.

Ansøgning og kontakt
Vil du vide mere, så kontakt Program Manager Ole Saunte på 41783851. Send os din ansøgning hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.