Skip to main content
The job 2 engagerede og selvstændige projektledere til større byudviklingsprojekter has expired.
View company profile on Jobfinder
Go to company profile
View related jobs in this category
Show me related jobs
Get the newest jobs in your mailbox
Create job agent now

Vil du være med til at spille en central rolle i realisering af vore ambitiøse udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn kommune?

Kan du holde overblik over komplekse og ambitiøse byudviklingsprojekter med mange interesser i spil og har du samtidig et drive, der næres af at skabe fremdrift og realisering af sådanne projekter?

Og har du god tæft for at skabe velfungerende og konstruktive samarbejder om gode og realiserbare løsninger?

Så er du helt sikkert et rigtig godt bud på en projektleder hos os i Plan og Kultur i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvad får du
Som projektleder for flere større byudviklingsprojekter vil du indgå i et team af ambitiøse og udviklings-orienterede projektledere. Projektlederne har samlet set ansvaret for de største byudviklingsprojekter - for deres kvalitet, fremdrift og realisering - og har derfor en betydelig rolle i forhold til, at vi som kommune når et fælles mål om 2000 flere borgere senest i 2030. (Udviklingsstrategien)
Vi har især fokus på udvikling af nye attraktive boligområder og byområder i kommunens 4 største byer. En byudvikling, der skal give kvalitet til det levede liv og som udvikles og skabes gennem innovative de-signprocesser, konkurrencer, og involvering af borgere, foreninger, private investorer og offentlige aktører.

Nu og i de kommende år har vi projekter vedrørende:

 • Udvikling af en ny attraktiv og levende bymidte i Årslev/Sdr. Nærå. En bymidte, der under-støtter og udvikler videre på byens helt unikke civilsamfundskraft og fællesskaber.
 • Udvikling af Faaborg Havn, og omdannelse af Slagterigrunden, som ligger centralt på havnen.
 • Udvikling af nye boligområder i Årslev/Sdr. Nærå, Faaborg og Ringe.
 • Udvikling og opgradering af byrum i Ringe og Faaborg bymidte.
 • Udvikling af Masterplan for Nr. Lyndelse/Nr. Søby og efterfølgende realisering heraf.
 • Realisering af 1 eller flere områdefornyelser.
 • Udvikling, planlægning og realisering af events og midlertidige aktiviteter, der dels skaber byliv og muligheder for rekreation, men som også er drivere til øget bosætning og tiltrækning af nye typer af erhverv.

Disse byudviklingsprojekter er placeret i afdelingen for Plan og Kultur, som hører under Koncerncentret for By, Land og Kultur.

Du kan skabe de gode samarbejder og levere den nødvendige viden
Du når målene ved løbende at indhente ny og solid viden, involvere, inspirere og samskabe med borgere, politikere, kolleger, foreninger, virksomheder og at motivere investorer og fonde til at indgå i udvikling og finansiering af løsninger, der skaber bosætning. Borgerne er vigtige partnere i realise-ringen af bosætningsmålene og du får ansvaret for, at de i dine projekter involveres på en troværdig, inspirerende og lyttende facon.
Som projektleder vil du komme til at stå i spidsen for at realisere udvalgte byudviklingsprojekter, og du får samtidig ansvaret for løbende at bistå med at udvikle ideer og modne dem, så de bliver til nyskabende realiserbare byudviklingsprojekter, der fremmer bosætning.

Du er en stærk projektleder som kan skabe engagement, overblik og resultater
Vi forestiller os, at du har en længerevarende uddannelse og mere end 5-10 års erhvervserfaring, hvor du har vist, at du kan skabe resultater og kan modne og styre større og komplekse projekter, lige fra ide til realisering og med et stærkt blik for det tværfaglige islæt. Du skal være udadvendt, have et stort personligt drive og brænde for at skabe gode resultater. Du skal være god til at kommunikere, god til at skabe netværk og til at bringe de rigtige folk sammen på en måde, så dine projekter både er ambitiøse, iøjnefaldende og realiseres til mærkbar glæde for borgere eller brugere. 
Mange forskellige faglige kompetencer og funktioner skal bringes i spil for at vi lykkes. Det er der-for ikke afgørende, at du kan det hele, men du skal kunne tilbyde flere af følgende spidskompetencer og kvalifikationer:

 • Erfaring fra offentlig og måske privat virksomhed med byudvikling og bosætning.
 • Erfaring med tværgående strategisk planlægning og konkret byplanlægning, byudvikling og bosætning.
 • Erfaring med styring af tværfaglige projekter med mange deltagere og interessenter både eksternt og internt i organisationen
 • Erfaring med, at samarbejde med private investorer inden for byggeri og anlæg (herunder fokus på at rejse kapital, mulige partnerskaber/selskabskonstruktioner, forretnings-modeller, udbudsformer)
 • God erfaring med fundraising (samarbejde med fonde, ansvarlige for statslige puljer mv og udarbejdelse af ansøgninger)
 • Bred erfaring med involvering af borgere og med udvikling af processer der skaber ejerskab og engagement hos borgere, politikere, kolleger, m.v.

Din nye arbejdsplads
Faaborg-Midtfyn Kommune er en kommune, der sætter udviklingsdagsordenen højt. Du bliver en del af en ambitiøs og udviklingsorienteret afdeling under By, Land og Kultur med ca. 20 ambitiøse og kompetente kolleger inden for planlægning, byudvikling, kultur og fritid, med en uformel om-gangstone. En afdeling, der prioriterer og lægger vægt på at skabe en udvikling, der gør en betydelig og positiv forskel for borgernes livskvalitet. I Plan og Kultur er der tætte samarbejder med kolleger på tværs af såvel afdelinger som koncernområder, der alle har fokus på, at vi lykkes med at realisere vores udviklingsstrategi.

Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde og at gode kolleger og sociale fællesskaber er forudsætningen for, at vi lykkes. Plan og Kultur er en afdeling, der både sætter det faglige som det sociale højt. Vores erfaringer spænder fra få år til mange år og vi værdsætter hinandens forskelligheder. Vi hygger os sammen og kan da også finde på at mødes uden for arbejdstiden.

Ansættelsesforhold
Plan og Kultur har arbejdssted på Administrationsbygningen i Faaborg.
Stillingerne er på fuld tid med start senest 1. november 2017. Vi tilbyder individuel løn efter kvalifikationer i henhold til gældende overenskomst mellem relevant faglig organisation og KL.

Ansøgning
Har du lyst til at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mai-Britt Helle Jensen på tlf. 7253 2064 eller Koncernchef Christian Tønnesen på 7253 2051. Ansøgningsfrist er den 20. september kl. 12.00. Samtaler vil finde sted om eftermiddagen den 26. eller den 27. september 2017.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

 

location_on
Work location
Faaborg
keyboard_arrow_up
Published
12. September 2017
keyboard_arrow_down
End date
20. September 2017
phone
Contact
Mai-Britt Helle Jensen
Tel: 7253 2064
work
Type
Permanent