About Verdensbanken

Verdensbanken - Den Internationale bank for Genopbygning og Udvikling

Verdensbanken har sit hovedkvarter i Washington DC (USA). Bankens hovedvirke omfatter dels genopbygning af stater efter krise eller konflinkt, og dels bistand til langsigtet udvikling og fattigdomsbekæmpelse. 

Verdensbanken er hovedinstitutionen i Verdensbankgruppen, der også omfatter den internationale udviklingssammenslutning (IDA), den internationale finansorganisation (IFC), det multilaterale garantiagentur (MIGA), og det internationale center for bilæggelse af tvistigheder om investeringer (ICSID). Danmark er repræsenteret i administrationsrådet gennem det nordisk-baltiske kontor.  Det daglige forhold til Verdensbanken varetages af den danske ambassade i Washington.

Verdensbankens hovedkvarter er beliggende i Washington, men institutionen omfatter også mere end 100 landekontorer, tillige med et antal forbindelseskontorer. Udover de faste stillinger beskæftiger Verdensbanken en stort antal medarbejdere på korttidskontrakter som konsulenter, eksperter eller projektansatte. Ledige stillinger opslås på Bankens hjemmeside, der også indeholder oplysning om konkrete kvalifikationskrav, rekrutteringsprocedure, og løn- og ansættelsesvilkår. Arbejdssproget er engelsk. Ansøgning indgives elektronisk som angivet på hjemmesiden, hvilket forudsætter, at ansøgeren oprettes som bruger af rekrutteringssystemet.