Skip to main content

About Uddannelses- og Forskningsministeriet

Styrelsen for Videregående Uddannelser er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet, der understøtter regeringens dagsorden for Danmarks udvikling som et førende videnssamfund i en global økonomi. Ministeriet skal sikre sammenhæng i alle de videregående uddannelser samt sikre synergi inden for ´videntrekanten` - uddannelse, forskning og innovation.