About Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen er den højeste sundheds- og lægemiddelfaglige myndighed i Danmark. Sundhedsstyrelsen er i sin nuværende form en ung styrelse skabt den 1. marts 2012 ved sammenlægning af Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har cirka 700 medarbejdere, og vi rummer en mangfoldighed af faggrupper - omkring 20 i alt.

Vores mange og alsidige opgaver løses i tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde med andre myndigheder, organisationer og faglige eksperter – både i Danmark, EU og resten af verden.

Vi lægger stor vægt på, at den enkelte medarbejder kan dygtiggøre sig og forfølge faglige mål. Mål som samtidig er med til at udvikle Sundhedsstyrelsen.