About Spectro Inlets ApS

Spectro Inlets er et ungt start-up firma oprindeligt spundet ud fra DTU. Virksomhedens produkter baserer sig på en banebrydende interface teknologi til massespektrometri, som gør det muligt at adressere eller utilgængelige markeder. Vi udvikler og sælger analyseinstrumenter baseret på denne teknologi til R&D kunder indenfor elektrokemi, samt til monitorering indenfor biogas produktion og spildevandsoprensning.

Virksomheden søger effektivt og ambitiøst salgspersonale til at adressere et stort internationalt marked. Du vil blive en del af et motiveret og dygtigt hold af fem mennesker, som alle arbejder på at skabe en ny fremtid inden for massespektrometri. Vi forventer at virksomheden vil vokse til det tredobbelt indenfor de næste 12 måneder.

*** English version ***

Spectro Inlets is a young start-up company originally spun out from DTU. The company's products are based on cutting-edge mass spectrometry technology that allows addressing or inaccessible markets. We develop and sell analytical instruments based on this technology for R&D customers in electrochemistry, as well as for monitoring in biogas production and wastewater treatment.

The company seeks efficient and ambitious sales staff to address a large international market. You will be part of a motivated and talented team of five people, all working to create a new future in mass spectrometry. We expect the company to grow to triple within the next 12 months.