Skip to main content

About Sophion Bioscience A/S

Den danske biotek-virksomhed Sophion Bioscience blev grundlagt i 2000. Vi udvikler, producerer, sælger og supporterer systemer til at identificere og profilere lægemiddelkandidater blandt kemiske stoffer. Hovedproduktet hedder QPatch, og er baseret på mikrofluide silicium-chips. På QPatchen udføres avancerede elektrofysiologiske målinger på ion kanaler i levende celler, ved hjælp af en teknologi kaldet automatisk patch clamp.