About Rigspolitiet

Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) er et af syv fagcentre under Politiområdet. Centret beskæftiger p.t. 80 dygtige medarbejdere, men vi forventer inden for det kommende år at udvide til knap 100 medarbejdere. 

Vores hovedopgave er at sætte den strategiske retning for politiets indsats på cybercrime-området samt yde bistand til politikredsenes efterforskning af digital kriminalitet eller digitalt faciliteret kriminalitet. I den forbindelse indgår vi i samarbejde med en række organisationer, offentlige myndigheder mv. 

Vi er en god blanding af kolleger af primært polititjenestemænd og akademikere, som lægger vægt på at have en god arbejdsdag med samarbejde, fleksibilitet, åbenhed, trivsel og et godt arbejdsmiljø som bærende værdier.