About Rebild Vand & Spildevand A/S

Hvem er Rebild Vand & Spildevand A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab i Rebild Kommune. Vi varetager alle kloakforsyningsopgaver samt driften af et mindre vandværk.

Vi er pt. 15 medarbejdere fordelt med 9 medarbejdere i administrationen og 6 medarbejdere i driften

Rebild Forsyning blev stiftet 9. juni 2010 på baggrund af vandsektorloven (lov nr. 469 af 12. juni 2009). Rebild Forsyning er stiftet som et 100 % kommunalt ejet holdingsselskab, Rebild Forsyning Holding A/S, med datterselskabet Rebild Vand & Spildevand A/S.

Rebild Vand & Spildevand A/S varetager de driftsmæssige opgaver indenfor vand og spildevand som hidtil blev udført af Rebild Kommune. Det drejer sig om driften af kommunens spildevandssystemer samt driften af Sejlstrup Vandværk.

Rebild Vand & Spildevand A/S er oprettet som et aktieselskab, hvor bestyrelsen består af 5 medlemmer udpeget af Rebild Byråd, samt 2 forbrugervalgte repræsentanter.