About Økonomistyrelsen

Økonomistyrelsen arbejder for, at vores statslige arbejdspladser er veldrevne og har fokus på en enkel og værdiskabende styring, så ledere og medarbejdere har tid til kerneopgaven.

Ledere og medarbejdere i staten gør hver dag en forskel i vores samfund – inden for fx uddannelse, politi og infrastruktur. Medarbejdere kan kun udføre deres opgaver, hvis økonomien og styringen i de enkelte institutioner fungerer godt. Når styringen er på plads, kan medarbejderne dedikere deres tid til kerneopgaverne, og så får borgerne mest mulig velfærd for deres skattekroner.