Skip to main content

About Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. er et forbrugerejet fjernvarme selskab , der dækker områderne Lystrup, Elev, Elsted og NYE. I dag distribuere værket varmen, som modtages fra Varmeplan  Aarhus, der overvejende får varmen fra Studstrupværket, Det biomassebaserede kraftvarmeværk i Lisbjerg og affaldsforbrændingsanlægget samme sted. Udover at distribuere fjernvarme og håndtere medfølgende administration og regningsopkrævning har værket egne oliebaserede spids- og reservelastkedler.

I de kommende år forventer Lystrup Fjernvarme en markant vækst i antallet af forbrugere på grund af udbygningen af NYE samtidig med, at selskabet har planer for produktion med vedvarende energi . I Lystrup Fjernvarme er der 6 ansatte, som udover daglig drift varetager aftaler med leverandører og samarbejdspartnere. For at imødegå væksten og komme i mål med værkets ambitioner om vedvarende energi ønskes der ansat en ingeniør. Se mere om værket på www.lystrupfjernvarme.dk