Skip to main content

About Glostrup Kommune, Glostrup Ejendomme

Glostrup Kommune ejer 69 ejendomme til en samlet værdi omkring 1,4 mia. kr. Ejendommene består af daginstitutioner, skoler, ældrecentre, administrationsbygninger, jobcentre, fritids- og idrætsfaciliteter, botilbud mv. I alt er vi i kommunen 115 enheder fordelt på i alt 152.000 etagekvadratmeter (705.000 kvadratmeter grundareal).lost

Den daglige servicering af kommunens ejendomme sker samlet. Her ligger ansvaret for ejendomsdrift og rengøring hos en teknisk driftsleder i samarbejde med en daglig rengøringsleder.