Skip to main content

About Dansk Dekommissionering

Dansk Dekommissionering blev oprettet som en virksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i 2003 til nedbrydning af de nukleare anlæg på Risø. Vi håndterer derudover alt dansk, radioaktivt affald, og bidrager til processen der skal lede frem til en langsigtet løsning for affaldet. I dag hører Dansk Dekommissionering under Udannelses- og Forskningsministeriet.
Arbejdet skal i henhold til folketingsbeslutning afsluttes senest i 2023.
 
Dansk Dekommissionering har ca. 80 højt kvalificerede medarbejdere, bl.a. ingeniører, helsefysikere, teknikere og administrativt personale. Under udførelse af dekommissioneringsarbejdet er sikkerhed, arbejdsmiljø og omegnsmiljø i højsædet. Dansk Dekommissionering er ISO 9001 certificeret.
Læs mere på www.dekom.dk.