Skip to main content

About Centrum Pæle A/S

Centrum Pæle arbejder målrettet med at forbedre miljøet og inddrager, hvor det er muligt, det miljømæssige aspekt i alle beslutninger. Vi har især fokus på miljøbevidsthed omkring arbejdsmiljø samt forholdende omkring affaldsbehandling, materialevalg og energiforbrug.