Skip to main content

About Blue Ocean Robotics ApS

Blue Ocean Robotics er en ny type af virksomheder, der fokuserer på kommercialisering af robotteknologiske Research & Development projekter. Vi er placeret midt i den teknologiske dal, med en mission om at bygge bro imellem forskning, udvikling og markedets efterspørgsel. 

Tonsvis af R&D projekter har været, og er under udvikling, men kun en lille del ender med kommerciel success og er dermed ikke tilgængelighed for forbrugere, virksomheder og den videre udvikling. 

Denne ubalance samt mange års erfaring med robotteknologiske applikationer, skaber gode muligheder for udvikling og lancering af nye produkter. Dette er kernen af vores mission og strategiske ståsted for Blue Ocean Robotics. 

Blue Ocean Robotics udvikler og introducere nye og innovative markeds tilpassede robotter indenfor en bred skala af brancher lige fra industri, sundhed, velfærd og uddannelse til landbrug, konstruktion og offshore. Vi tilbyder færdigsyede løsninger inklusiv: design, koncept, udvikling, installation, implementering, ramp-up, træning, tests, dokumentation, support, vedligeholdelse mv. – alle faserne og perspektiverne i livscyklusset. Vi fokuserer på de tidlige stadier samt first-mover initiativerne indenfor robotteknologi og tilpasser dem markedsefterspørgslen. 

Blue Ocean Robotics strategi er at få mest muligt ud af ressourcerne, vokse sig store og blive nøglespillere i de lokale økosystemer der eksisterer på hele verdensmarkedet. Med fokus på lokale højborge, er vores ekspertise entreprenørskab der udvikler robotteknlogiske produkter og virksomheder med direkte relation til slut-brugere, forskere, high-tech leverandører, investorer mv. 

Vores metode udspringer fra den skandinaviske design-tradition der grundlæggende bygger på tværdisciplinære tilgange, slut-brugere involvering og samarbejde med de rigtige personer for at opnå de bedste resultater til den rigtige tid, maksimere udnyttelsen af ressourcerne samt oparbejde en bæredygtig og effektiv strategi.

Blue Ocean Robotics kompetencer er stærkt forbundet med den centrale del af økosystemerne, og med stor ekspertise og ressourcefulde individer skaber vi god grobund for virksomheder, produkter og handelsmuligheder. Som noget helt unikt arbejder vi også med nyuddannede, og dygtige arbejdsløse personer der har gode ideer og potentiale for at starte deres egen virksomhed. Blue Ocean Robotics tilbyder joint-venture partnerskaber, hvor vi samarbejder omking realisering af ide til virksomhed. Vi kalder det for Blue-O-Partnership. 

Med rødderne plantet i de nordiske økosystemer er Blue Ocean Robotics bekendte med de stærke højborge indenfor bl.a. sundhed og velfærd, uddannelse, oile og gas, minedrift og next-gen. fabriksproduktion. Øko-systemerne består af investorer, hospitaler, skoler, fabrikker, standardiserede organisationerne, fagforeninger, brancheorganisationer, ministerier, politikkere, universiteter, banker, forskere, uddannelsesinstitutioner, designere, business angles, NGO organisationer, offentlig-private fællesskaber osv. 

Mange service robotter er tæt forbundet med den offentlige sektor i Europa der bla. udgør hospitaler, rehabiliteringscentre, plejehjem, skoler osv. Blue Ocean Robotics har udviklet et stærkt kendskab og stor ekspertise inden for PPP (Offentlig-Privat-Partnerskaber).

Blue Ocean Robotics startede d. 1. Februar 2013 og opnåede indenfor de først 11 måneder at arbejde med +40 kommercialiserende projekter. Heraf er 5 projekter blevet til spin-out virksomheder indenfor det første 1-1½ år. Ydermere er 4 afdelinger under opsejlig i hhv. den baltiske region, Tyskland, USA og UAE. Blue Ocean Robotics er i en hastig udvikling og på bare 11 måneder voksede vi med 30 ansatte og forventer desuden at ansætte endnu 12-14 fuldtidsmedarbejdere i løbet af de næste 4-5 måneder.