Skip to main content

About Akademiingeniør Svend Poulsen A/S

Akademiingeniørfirmaet Svend Poulsen A/S er grundlagt af Svend Poulsen i 1991, og har sidenhen udviklet sig til et alsidigt ingeniørfirma med stor ekspertise inden for byggeriets kerneområder med mere end 500 betydelige projekter bag os. I 2015 blev Tegnestueleder Henrik Kristiansen ligeværdig partner og medejer.

Vi udfører professionel rådgivning igennem alle faser af moderne byggeprojekter, lige fra projektering og planlægning, til byggestyring og tilsynsopgaver i forbindelse med byggeriet, samt aflevering og godkendelse af det færdige projekt. Vi har gennem tiderne beskæftiget os med alt fra private boliger til større erhvervs og butiksbyggeri, ligesom vi har indgået i sammenarbejdet på store offentlige projekter. 

Vores kunder og samarbejdspartnere er geografisk placeret i hele Danmark. Ligesom vi, udover projekter i Danmark, også har udført mange opgaver i udlandet, og Svend Poulsen A/S er i dag registreret som arkitektfirma i Tyskland.

Vi har endvidere skabt os en niche i opførelsen af dagligvarebutikker med mere end 150 butikker bag os fra alle kæder på det danske marked.

Det er virksomhedens varemærke, at vore kunder udover en kompetent og fleksibel samarbejdspartner, får økonomiske løsninger - både med hensyn til byggeomkostninger og rådgivningshonorarer. Med vores forretningsfilosofi har vi samtidig truffet et bevidst valg om en flad organisationsstruktur. 

På baggrund af det erfarne og fagligt brede tegnestueteam kan vores dygtige projektledere således træffe hurtige beslutninger uden fordyrende forsinkelser og unødvendig administration.

Besøg vores hjemmeside www.svendpoulsen.dk